Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Ciele projektu

Riešiteľský kolekív bude v uvedenej dobe riešenia projektu plniť tieto ciele:

 • Usporiadať celoslovenské semináre pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl
 • Publikovať pôvodné popularizačno-vedecké články v časopise Kozmos v rámci rubriky „Z výsledkov AsÚ SAV“.
 • Zorganizovať cyklus 6-tich populárno-vedeckých prednášok pre verejnosť v Banskej Bystrici (v marci a apríli 2009).
 • Informovať o novinkách z astronómie prostredníctvom internetového portálu Astronomického ústavu
 • Sprístupniť vysokohorské pracoviská Astronomického ústavu verejnosti počas 12-tich Dní otvorených dverí ročne.
 • Sprevádzať exkurzie na pracovisku Astronomického ústavu v Starej Lesnej pre žiakov materských, základných a stredných škôl
 • Na požiadanie zabezpečiť lektorov populárno-vedeckých prednášok pre celé územie Slovenska
 • Skvalitniť a zmodernizovať prednáškové priestory na Astronomickom ústave
 • Vytvoriť a dopĺňať elektronický Astronomický slovník umiestnený na portáli Astronomického ústavu
 • Vydať materiály o astronomických objektoch a astronomickom výskume na Slovensku pre potreby škôl
 • Využívať masovokomunikačné prostriedky na informovanie verejnosti o astronomických aktualitách
• • •
Powered by: WordPress