• Vedomosti

  „Vedomosť môžme odovzdať, múdrosť nie.“

  - Hermann Hesse

  Pleso
 • Poznávanie

  „Veda môže stanoviť limity pre poznanie, ale nemala by stavať limity pre imagináciu.“

  - Bertrand Russell

  Planety
 • Odovzdávanie vedomostí mladším

  „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

  - Jan Amos Komenský

  Hmlovina

Projekt: Vesmír je náš domov

Cieľom projektu je popularizácia výsledkov astronomického výskumu medzi najširšou verejnosťou a doplnenie vedomostí z astronómie študentom a žiakom stredných a základných škôl. Projekt venuje pozornosť tiež prehĺbeniu vedomostí učiteľov fyziky, geografie a ďalších prírodovných predmetov zorganizovaním celoslovenského seminára.

Popularizácia výsledkov astronomického výskumu má okrem rozširovania a skvalitňovania vedomostí aj aspekt zamerania záujmu študentov na prírodovedné a technické disciplíny. Získavanie nových poznatkov z astronómie je dnes spojené s družicami a kozmickými sondami, kde väčšina experimentov sa realizuje cez špičkové materiály a technológie.

Emblem AsU

Emblem ESET

Náš tím

Jan Svoren

Ján Svoreň

Hlavný organizátor

Vojtech Rusin

Vojtech Rušin

Organizátor

Martin Vanko

Martin Vaňko

Organizátor

Marek Husarik

Marek Husárik

Organizátor

Deň otvorených dverí v Starej Lesnej

Prvou akciou projektu boli Dni otvorených dverí pre študentov a verejnosť v Starej Lesnej. Uskutočnili sa v dňoch 12., 13. a 14. júna 2019, keď do Vysokých Tatier mierili školské výpravy a učitelia mohli spojiť prehliadku tatranskej prírody s exkurziou na pracovisko Astronomického ústavu SAV.

Každý poldeň bola pre návštevníkov zorganizovaná prednáška o zameraní Astronomického ústavu SAV a najnovších trendoch v astronómii. Odznelo nasledovných 6 prednášok:

 • 12.6. 10:00 Hodina s čiernym Slnkom (RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.)
 • 12.6. 13:30 Vesmírna fauna (Mgr. Martin Vaňko, PhD.)

 • 13.6. 10:00 Observatórium na Skalnatom plese a príspevok do svetovej astronómie (Mgr. Marek Husárik, PhD.)
 • 13.6. 13:30 Hrozí Zemi katastrofa od asteroidov ? (doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.)

 • 14.6. 10:00 Exoplanéty - planéty pri iných hviezdach (Mgr. Martin Vaňko, PhD.)
 • 14.6. 13:30 Prechádzka Slnečnou sústavou (RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.)

  Počas 3 dní navštívilo pracovisko Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej spolu 354 návštevníkov, z toho 287 žiakov a študentov, 59 dospelých a 8 seniorov.

 • Deň otvorených dverí na Skalnatom plese

  Druhou akciou projektu bol Deň otvorených dverí na vysokohorskom observatóriu na Skalnatom plese v sobotu 27. júla 2019. Návštevníkom sme ukázali najväčší slovenský ďalekohľad a urobili výklad o histórii a práci observatória. Počas 18 vstupov navštívilo observatórium 398 návštevníkov. Väčšinou to boli občania Slovenskej republiky a Českej republiky, ale zaznamenali sme aj návštevníkov z Ruska, Rumunska, Hongkongu, Veľkej Británie, Poľska, Nemecka, Litvy a Izraela.

  Učiteľský seminár 18. - 19.októbra 2019

  Pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici v rámci projektu Vesmír je náš domov s podporou Nadácie ESET pripravili na dni 18. a 19. októbra 2019 pre učiteľov základných a stredných škôl v poradí už siedmy Celoslovenský astronomický seminár. Podujatie bolo pripravené pre 40 učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje astronomické vedomosti. Seminár sa uskutočnil v piatok 18.10. popoludní a v sobotu 19.10. dopoludnia. Prednášky sa uskutočnili vo veľkej zasadačke Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. Na každý poldeň boli naplánované 3 prednášky, v ktorých boli učitelia oboznámení s najnovšími poznatkami z astronómie a astrofyziky získanými tak na Astronomickom ústave SAV ako aj vo svete. Po ukončení seminára budú prezentácie prednášok uverejnené na webovej stránke Astronomického ústavu SAV.

  Napriek tomu, že ide o sprostredkovaný kontakt so študentmi, takéto doplnenie vedomostí učiteľom má dlhodobý efekt, nakoľko učiteľ môže čerpať z nadobudnutých vedomostí viac rokov v prospech niekoľkých ročníkov študentov.

  Konečný zoznam prihlásených účastníkov v pdf.

  Vystavené prezentácie sú vystavené na tomto odkaze.

  Piatok
  18. októbra 2019 popoludní
  14:00 – 15:15 Zameranie a činnosť Astronomického ústavu SAV doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
  15:30 – 16:45
  Vesmírne rekordy Mgr. Marek Husárik, PhD.
  17:00 – 18:15 Vesmír a jeho budúcnosť Mgr. Martin Vaňko, PhD.
  Sobota
  19. októbra 2019 predpoludním
  08:00 – 09:15 Premeny astronómie od čias M.R. Štefánika RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
  09:30 – 10:45 Astronomické zaujímavosti minulého roka Mgr. Marek Husárik, PhD.
  11:00 – 12:15 Kométy v ére po projekte Rosetta doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.