Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23.-25. apríl 2009

Zborník prednášok

UPOZORNERNIE: Autori prednašok a príspevkov do zborníka a organizátori seminára súhlasia LEN S NEKOMERČNÝM využitím vystavených meteriálov na popularizáciu vedy a šírenie poznatkov o vesmíre na školách. Akékoľvek INÉ NEKOMERČNÉ využitie materiálov je PODMIENENÉ ZÍSKANÍM SÚHLASU s takýmto využitím priamo od autora materiálov pred ich použitím.

Prednášajúci Názov prednášky prezentácia prezentácia* zborník
V. Rušin Príhovor PDF súbor
J. Koza Moderné astronomické prístroje a metódy PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
J. Žižňovský Základné fyzikálne parametre hviezd PPT súbor PDF súbor
J. Svoreň Kométy PPT súbor PDF súbor
D. Chochol Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
P. Rapavý Temná obloha PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
V. Rušin M. R. Štefánik - astronóm PPT súbor
D. Chochol Hviezdne explózie PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
K. Kudela Kozmické žiarenie a kozmické počasie PPT súbory: 1, 2, 3, 4, 5 PDF súbor

* - Súbory vystavené v položkách "prezentácia - ostatné súbory" sú zbalené do formátu ZIP. Pre ich použitie je potrebné rozbaliť ich pomocou programov umožňujúcich dekompresiu súborov, napr. Windows Commander, či WinZip.

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG