Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23-25/04/2009

Tretí celoslovenský seminár o astronómii pre učiteľov základných a stredných škôl sa uskutočnil 23.- 25. apríla 2009. Prednášky a ostatný program prebehli v budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici. Účastníci boli ubytovaní v neďalekom Kongresovom centre ACADEMIA. Všetky náklady súvisiace s účasťou učiteľov na seminári boli hradené v plnej šírke vrátane cestovného projektom APVV LPP-0146 zameranom na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.Účastníčky a účastníci seminára s Lomnickým štítom v pozadí

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG