Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23-25/04/2009

Foto zo seminára
Všetci spolu (okrem fotografa)
Uverejňujeme viacero fotografií, urobených počas seminára p. P. Bendíkom a p. J. Bezákom.

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG