Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23.-25. apríl 2009

Novinky seminára

  • [NEW] 7. augusta 2009: Na stránke zborníka seminára boli zverejnené PDF súbory prednášok tak ako budú uverejnené v zborníku v papierovej forme.

  • 4. máj 2009: Na stránke Astronomický seminár pre učiteľov 2009 už za nami najdete podrobnú správu o priebehu seminára z pera p. Kráčalíka, spravujúceho server vesmir.sk.

  • 27. apríl 2009: Na stránke zborníka seminára boli zverejnené PPT súbory prezentácií prednášateľov a ostatné súbory súvisiace s prezentáciami.

  • 25. apríl 2009: Seminár prebehol za účasti 60 účastníkov a za príjemného jarného tatranského počasia. Dokonca sa večer dalo pozorovať objekty jarnej hviezdnej oblohy.

  • 27. január 2009: Pripravili sme pre Vás zoznam vhodných dopravných spojov do Tatier zo smeru z Bratislavy a zo smeru z Košíc spolu s prípojmi do Tatranskej Lomnice, neďaleko ktorej sa Kongresové centrum nachádza.

  • 26. január 2009: Žiadosť o uverejnenie informácie o organizovaní seminára zaslaná na portály VESMIR.SK, INFOVEK, QUARK, UCME_RADI, MODERNY_UCITEL, UCITELSKE_NOVINY a do časopisov Učiteľské noviny, QUARK, ako i do mailing listu "astrocs".

  • 26. január 2009: Otvorenie príjímania prihlášok záujemcov o CASU 2009.

    Spať na na hlavnú stránku seminára

  • Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG