Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23.-25. apríl 2009

Organizátori a podpora

  • Ján Rybák, Marek Husárik, Ľubomír Klocok, Terézia Griešová, Pavol Bendík

  • grant APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom"

  • Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

  • Podujatie bude podporené i vesmírnymi agentúrami NASA (USA) a ESA (Európa). Projekt SOHO, patriaci týmto agentúram, podporí účastníkov seminára multimediálnym CD "Dynamické Slnko" (The Dynamic Sun). Poďakovanie patrí Dr. Bernhardovi Fleckovi, vedeckému vedúcemu projektu SOHO a Dr. Steele Hillovi, členovi projektu pre styk s médiami.

    Spať na hlavnú stránku seminára

  • Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG