Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23.-25. apríl 2009

Kontakt

EMAIL:

Telefón: 052/7879111 - spojovateľka, 052/7879161 - Marek Husárik, 052/7879156 - Ján Rybák

Fax: 052/4467656

Poštová adresa: RNDr. Ján Rybák, PhD., Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG