Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23.-25. apríl 2009

DopravaUPOZORNENIA: seminár bude v apríli! Vrelo preto doporučujeme teplé oblečenie a teplú vysokú obuv, oboje asi najlepsie skoro turistické. Chodniky z T. Lomnice ku kongresovému centru ACADEMIA a hlavnej budove Astronomického ústavu nie sú totiž rozhodne asfaltovanou promenádou v kúpeľoch. Zároveň doporučujeme zobrať si na cestu baterku, areál hotela a ústavu su neosvetlené verejným osvetlením - večerná výprava do kupoly vzdialenej len 100m je v tme dosť dobrodružná. Ani chodník medzi autobusovou (železnicnou) stanicou v T. Lomnici a areálom kongresového centra nie je v poslednej časti osvetlený.

Kongresové centrum ACADEMIA sa nachádza na Starolesnianskych lúkach asi 1km od železničnej (vlak a električka) a autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici. Upozorňujeme, že električka i autobus (nie vlak) stoja nielen v Tatranskej Lomnici, ale i na zastávke "Stará Lesná" (táto zastávka je mimo dediny s týmto názvom). Zastávka "Stará Lesná" je o čosi bližie ku Kongresovému centru ACADEMIA ako žel. a aut. stanica v Tatranskej Lomnici (15, resp. 20. minút chôdze).

Cesta ku Kongresovému centru ACADEMIA zo žel. stanice v Tatranskej Lomnici vedie cez parkovisko vpravo od stanice (pri pohľade pri vystupovaní z vlaku) stále rovno mierne dolu kopcom pozdĺž ZŠ, sídliska a hotela Kremenec asi 1km. Pri obchode "Potraviny" treba odbočiť doprava na neasfaltovanú ale spevnenú cestu smerom na Starú Lesnú (malá značka smer: Stará Lesná, vila Alexandra). Táto cesta je v noci neosvetlená (za tmy doporučujeme baterku). Cesta po 200 metroch križuje žel. trať, potom vedie cez lávku ponad potok a po asi 400m po pravej strane okolo budovy AsÚ SAV cestou pred kongresové centrum ACADEMIA.

Cesta ku Kongresovému centru ACADEMIA zo stanice električky a autobusu "Stará Lesná" vedie po spevnenom ale neasfaltovom chodníku mierne dolu kopcom pozdĺž asfaltovej cesty, ktorá vedie do dediny Stará Lesná, stále rovno asi 1 km. Keď prídete k hotelu "Horizont", zahnite za ním vľavo po asfaltovej ceste a okolo hotela "Kontakt" prídete pred kongresové centrum ACADEMIA. Tento chodník je v noci osvetlený.

Pre orientáciu na ceste do Kongresového centra ACADEMIA môžete využiť nasledovné mapky:
- náčrt cesty z Tatranskej Lomnice do hotela ACADEMIA na Starolesnianskych lúkach,
- náčrt cesty zo zastávky Stará Lesná do hotela ACADEMIA na Starolesnianskych lúkach,
- mapa okolia Tatranskej Lomnicve, Starej Lesnej a Starolesniankych lúk ,
- Tatranská Lomnica,
- areál v okolí Kongresového centra ACADEMIA a Astronomického ústavu.

 
DOPRAVA:

Uvádzame niektoré možné dopravne spoje - vhodné vlaky zo smeru z 
Bratislavy a zo smeru z Košíc ako i vlaky, električky a autobusy 
z Popradu do Tatranskej Lomnice ako i spoje pre cestu späť.

Pripominame, ze je plne preplacane cestovne v 2.tr. nielen na osobny vlak 
a rychlik, ale i na IC vlak.

===============================================================================
DO TATIER:

- Bratislava - Poprad-Tatry

23.04.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  12:10 – 16:47   R607 Liptov
23.04.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  13:35 - 17:21   IC 511 Slovenka 
23.04.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  14:10 - 18:57   R 609 Spišan
23.04.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  16:10 - 20:47   R 611 Považan

- Košice - Poprad-Tatry

23.04.  Košice - Poprad-Tatry  14:02 - 15:21 R 610 Považan
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  14:17 - 16:16 Os 7808
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  15:02 - 16:22 Zr 1760
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  15:25 - 17:42 Os 7810
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  16:02 - 17:21 R 612 Ružín
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  17:35 - 18:45 IC 500 Kriváň
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  17:40 - 19:46 Os 7812
23.04.  Košice - Poprad-Tatry  18:02 - 19:21 R 440 Excelsior

- Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica (cez Studený Potok - motorový vlak)

23.04.  Poprad-Tatry - Studený Potok    14:10 - 14:22 Os 8313
     Studený Potok - Tatranská Lomnica 14:25 - 14:38 Os 8409
23.04.  Poprad-Tatry - Studený Potok    14:57 - 15:09 Os 8315
     Studený Potok - Tatranská Lomnica 15:14 - 15:27 Os 8411
23.04.  Poprad-Tatry - Studený Potok    15:43 - 15:54 Os 8317
     Studený Potok - Tatranská Lomnica 16:00 - 16:13 Os 8413
23.04.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica  17:16 - 17:42 Os 8439
23.04.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica  17:53 - 18:22 Os 8441 
23.04.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica  20:52 - 21:17 Os 8443
23.04.  Poprad-Tatry - Studený Potok    21:39 - 21:51 Os 8323 
     Studený Potok - Tatranská Lomnica 21:56 - 22:09 Os 8415

- Poprad-Tatry - Stará Lesná, zastávka (cez Starý Smokovec - TEŽ)

23.04.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  14:27 - 14:51 Os 8122
     Starý Smokovec - Stará Lesná   15:01 - 15:12 Os 8218
23.04.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  15:26 - 15:49 Os 8124
     Starý Smokovec - Stará Lesná   15:53 - 16:06 Os 8220 
23.04.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  16:16 - 16:40 Os 8126
     Starý Smokovec - Stará Lesná   16:47 - 17:00 Os 8222
23.04.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  18:15 - 18:39 Os 8130 
     Starý Smokovec - Stará Lesná   18:44 - 18:57 Os 8224
23.04.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  19:57 - 20:21 Os 8134 
     Starý Smokovec - Stará Lesná   20:34 - 20:48 Os 8226 

- Poprad-Tatry - Stará Lesná zastávka, alebo Tatranská Lomnica + 
 3 min pešo (SAD - autobusy cez Starý Smokovec do Tatrnanskej Lomnice
 alebo Ždiaru či Lysej poľany)

23.04.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  14:10 - 14:40 x
23.04.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  14:35 - 15:07 x
23.04.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  16:15 - 16:45 x,+
23.04.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  18:25 - 18:53 
23.04.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  21:35 - 22:00
 
===============================================================================


Z TATIER:

- Stara Lesna, zast. pri KC ACADEMIA a rekr.stred.VSE - Tatranská Lomnica (bus)

25.04. Stara Lesna, zast. - T. Lomnica 12:25 - 12:27
25.04. Stara Lesna, zast. - T. Lomnica 13:36 - 13:38
 
- Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry (SAD - bus) cez Starý Smokovec.

25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 14:55 - 15:25  TL. - Prievidza
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 15:22 - 15:53
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 15:30 - 15:55  TL. – Trebišov
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 17:53 - 18:25
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 20:37 - 21:05

- Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry (TEŽ) cez Starý Smokovec
 
25.04. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 14:40 - 14:53  Os 8219
    Starý Smokovec - Poprad-Tatry   14:57 - 15:21  Os 8121
25.04. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 15:30 - 15:43  Os 8221
    Starý Smokovec - Poprad-Tatry   15:51 - 16:15  Os 8123
25.04. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 16:19 - 16:32  Os 8223
    Starý Smokovec - Poprad-Tatry   16:43 - 17:07  Os 8125
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  17:10 - 17:58  Os 8225 
25.04. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 19:13 - 19:26  Os 8229
    Starý Smokovec - Poprad-Tatry   19:33 - 19:56  Os 8131
25.04. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 21:00 - 21:13  Os 8231
    Starý Smokovec - Poprad-Tatry   21:20 - 21:44  Os 8135
25.04. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 21:51 - 22:04  Os 8233
    Starý Smokovec - Poprad-Tatry   22:13 - 22:37  Os 8137

- Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry cez Studený Potok (motorový vlak).
 
25.04. Tatranská Lomnica - Studený Potok  12:52 - 13:04 Os 8406
    Studený Potok - Poprad-Tatry    13:06 - 13:19 Os 8310 
25.04. Tatranská Lomnica - Studený Potok  14:56 - 15:08 Os 8410
    Studený Potok - Poprad-Tatry    15:56 - 16:09 Os 8314
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  16:18 - 16:45 Os 8436
25.04. Tatranská Lomnica - Studený Potok  17:50 - 18:02 Os 8414
    Studený Potok - Poprad-Tatry    18:06 - 18:19 Os 8318 
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  18:26 - 18:52 Os 8438
25.04. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  22:15 - 22:40 Os 8440
 
- Poprad-Tatry - Bratislava 

25.04. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 13:25 - 18:08  R 608 Spišan  
25.04. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 14:36 - 18:29  IC 404 Tatran
25.04. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 15:25 - 20:08  R 610 Považan
25.04. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st  17:25 - 22:08  R 612 Ružín
25.04. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 18:47 - 22:40  IC 500 Kriváň
25.04. Poprad-Tatry -          23:25      R 7 /8865/8814/442
26.04.         Bratislava hl.st.    - 5:08    

- Poprad-Tatry - Košice

25.04. Poprad-Tatry - Košice 13:47 - 14:53  IC 405 Tatran    
25.04. Poprad-Tatry - Košice 13:52 - 15:47  Os 7811
25.04. Poprad-Tatry - Košice 14:51 - 16:07  R 605 Dargov
25.04. Poprad-Tatry - Košice 15:27 - 17:20  Os 7813
25.04. Poprad-Tatry - Košice 16:51 - 18:07  R 607 Liptov
25.04. Poprad-Tatry - Košice 17:27 - 19:34  Os 7815 
25.04. Poprad-Tatry - Košice 18:11 - 19:21  EC121 Košičan
25.04. Poprad-Tatry - Košice 19:01 - 20:17  R 609 Spišan
25.04. Poprad-Tatry - Košice 19:13 - 21:05  Os7817  
25.04. Poprad-Tatry - Košice 20:51 - 22:07  R 611 Považan
25.04. Poprad-Tatry - Košice 21:32 - 22:38  IC 403 Šariš
  
===============================================================================

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG