Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4.-6. december 2008

Zborník prednášok

UPOZORNERNIE: Autori prednašok a príspevkov do zborníka a organizátori seminára súhlasia LEN S NEKOMERČNÝM využitím vystavených meteriálov na popularizáciu vedy a šírenie poznatkov o vesmíre na školách. Akékoľvek INÉ NEKOMERČNÉ využitie materiálov je PODMIENENÉ ZÍSKANÍM SÚHLASU s takýmto využitím priamo od autora materiálov pred ich použitím.

Prednášajúci Názov prednášky prezentácia prezentácia* zborník
V. Rušin Príhovor PDF súbor
P. Gomory Vývoj vesmíru a jeho budúcnosť PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
M. Husárik Asteroidy - malé planétky PPT súbor PDF súbor
J. Svoreň Joviánske planéty slnecnej sústavy PPT súbor PDF súbor
I. Marková Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky PPT súbor PDF súbor
D. Chochol Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku PPT súbor PDF súbor
J. Svoreň AsÚ SAV - astronomický výskum a popularizácia PPT súbor PDF súbor
V. Rušin Slnečná koróna a zatmenia Slnka PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
L. Hric Galaxie PPT súbor PDF súbor
Zoznam účastníkov seminára PDF súbor

* - Súbory vystavené v položkách "prezentácia - ostatné súbory" sú zbalené do formátu ZIP. Pre ich použitie je potrebné rozbaliť ich pomocou programov umožňujúcich dekompresiu súborov, napr. Windows Commander, či WinZip.

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG