Celoslovenský astronomický seminár pre učiteµov - 2008: 4.-6. december 2008

Zoznam vybraných uchádzačov - účastníkov seminára

Zoznam v tabuµke obsahuje vąetkých vybraných uchádzačov o účas» na seminári, ktorých týmto pozývame na seminár.

V prípade, ľe sa niekto z vybraných účastníkov nemôľe seminára zúčastni», prosíme o okamľité informovanie organizátorov seminára - umoľníte tak účas» niektorému ďaląiemu z prihlásených.

Ospravedlňujeme sa vąetkým ostatným prihláseným uchádzačom, ale finančné a priestorové moľnosti seminára boli obmedzené, a tak nebolo moľné vybra» na seminár viac ako 60 účastníkov. Keďľe podobný seminár (ale s inými prednáąkami) budeme organizova» i v roku 2009, pokúsime sa zohµadni» pri výbere účastníkov predchádzajúci záujem o seminár v roku 2008, pravda, ak sa neúspeąní uchádzači znova prihlásia na ďaląí seminár.

(Čísla v prvom stĺpci tabuµky udávajú poradové číslo zo zoznamu prihlásených uchádzačov. Celkový počet pozvaných účastníkov je 60.)

  Účastník ©kola Adresa
45 Baxová Zdenka, RNDr. Gymnázium Ą.©túra Trenčín ul. 1.mája 2, 911 35 Trenčín
35 Behrová Mária, RNDr. ZSO© T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
10 Bezák Jozef CG sv. Michala Archaniela Pod párovcami 127, 92101 Pieą»any
68 Bobálová Marta Z© Veµká Čalomija Veµká Čalomija 65, 99109
62 Brečková Jarmila, Ing. Z©sM© Zempl. Hámre Sninská 318/16 06777 Zemplínske Hámre
12 Brezina Michal, Mgr. CG P.U.Olivu pri CS© Poprad Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad
60 Britaňáková Anna, Mgr. Súkr. gymnázium Poprad Letná 34, 05801 Poprad
49 Budinská Viera Z©sM© Letná Letná ul. 34, 05801 Poprad
61 Čermáková Libuąa, Mgr. Z© Trenč. Teplá J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
53 Dedíková Dagmar, RNDr. Z© Podvysoká Podvysoká 307, 02357
14 Dľubák Ján, RNDr. Z© akad. J. Hronca Zakarpatská 12, 04801 Roľňava
15 Dľubáková Matilda, RNDr. Z© akad. J. Hronca Zakarpatská 12, 04801 Roľňava
39 Fedič Michal, Mgr. Z© Cejkov Hlavná 333, 07605 Cejkov
71 Ferenczová Marta Z©sM© Červeník Osloboditeµov 9, Červeník, okr. Hlohovec
70 Goláňová Mária, Mgr. Gymnázium Kukučínova Kukučínova 4239/1, 05801 Poprad
52 Hamariková, Dana, PaedDr. Z© Okruľná Okruľná 17, 07101 Michalovce
38 Haniąová Gabriela CS©-GG P.U.Olivu Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad
18 Hantáková Anna, Ing. Mgr. Z© E.Schreibera ul. E.Schreibera 372, 02061 Lednické Rovné
36 Holičová Oµga Z© J. Mudrocha 90501 Senica
1 Chlebanová Monika S© sv. J.Bosca Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica
25 Ignácová Nadeľda, Ing. Z© Karpatská Svidník ul. Karpatská 803/11, 08901 Svidník
40 Jakubička Duąan Z© s M© Lúky Lúky 1226, 95201 Vráble
69 Kepičová Oxana Stredná odborná ąkola Snina Sládkovičova 120, 06927 Snina
48 Kleinová Danica Z©sM© Letná Letná ul. 34, 05801 Poprad
7 Kopko Michal, Ing. Z© Veµká Lomnica ©kolská 267, 05952 Veµká Lomnica
2 Korcsoková Alena, RNDr. Gymnázium ©ahy Mládeľnická 22, 93601 ©ahy
5 Korcsok Ladislav, Mgr. Gymnázium ©ahy Mládeľnická 22, 93601 ©ahy
57 Kottmanova Marcela, Mgr. Z© Tatranská Lomnica 05960 Tatranská Lomnica
30 Kráčalík Peter, Bc. Astronomický klub BA Romanova 22, 85102 Bratislava
46 Kučerová Mária Z© Jarná Jarná ul. 3168/13, 05801 Poprad
9 Kvaąňáková Mária Z© Fintice Grófske nádvorie 209/2, 08216 Fintice
23 Legartová Jana Gymnázium Krompachy Lorencova 46, 05342 Krompachy
22 Marfiak Imrich Gymnázium Bytča ©tefánikova 219/4, 01444 Bytča
51 Micáková Dana, PaeDr. Z© Okruľná Okruľná 17, 07101 Michalovce
43 Modráková-Klimkovská Gabriela, PaedDr. Z© Raslavice Toplianska 144, 08641 Raslavice
67 Mýtnik Miroslav Z© sl. partizánov Sl. partizánov 1133/53, 01701 Povaľská Bystrica
66 Mlynarcikova Marta ZS Komenskeho SNV Komenskeho ul., 052 01 Spiska Nova Ves
44 Novotná Michala, Mgr. Z© Raslavice Toplianska 144, 08641 Raslavice
19 Paluąáková Monika, Mgr. Z© Levočská Levočská 11, 05201 Spiąská Nová Ves
17 Rafajová Mariana, RNDr. Z© Valaská Októbrová 16, 97646 Valaská (okres Brezno)
64 Roman Slavomír S©+Gymnázium D. Tatarku D. Tatarku 466/7, 05801 Poprad
26 Rosič Vladimír, Mgr. Z© Klenová O6772 Klenová 111, okr. Snina
24 Roąko Martin Gymnázium SNV ©kolská 7, 05201 Spiąská Nová Ves
58 Rusnáková Eva, RNDr. Z© Tatranská Lomnica 05960 Tatranská Lomnica
3 Ruttkayová Nadeľda Z© A. Stodolu ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin
34 Sadloňová Elena Z© s M© SUT ústredie 302, 01362 Veµké Rovné
20 Sitková Beáta, Mgr. Z© Levočská Levočská 11, 05201 Spiąská Nová Ves
54 Slivková Veronika, Ing. Z© Spiąský ©tiavnik Slnečná 422, 05914 Spiąský ©tiavnik
41 Somora Jozef Z© Komenského 02901 Námestovo
73 Stupáková Viera Z© Čsl. armády Čsl. armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou
47 Szmolka Jozef Gymnázium A. Prídavka Sabinov Komenského 33, 08301 Sabinov
72 ©edivá Mária Astronomický klub BA Romanova 22, 85102 Bratislava
63 ©kutková Slávka, Mgr. CZ©sM© sv.Petra a Pavla Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
50 ©vachulová Ivana, Mgr. Z© Okoličianska Z© Okoličianska 404, 03104 Liptovský Mikuláą
4 Tinajová Viera Z© A. Stodolu ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin
8 Trojanovičová Adriana Gymnázium Lipany Komenského 285, 08271 Lipany
33 Turňová Dana, Mgr. ZS Novaky Pribinova 123, 97271 Novaky
27 Tutokyová Mária, PaedDr. Gymnázium bl. P.P.Gojdiča M. Benku A/7, 08001 Preąov
28 Vajdák Stanislav Z© s M© Ąubochňa 03491 Ąubochňa 98
6 Vondena Frantiąek Gymnázium Sereď Kostolná 119, 92601 Sereď

Spa» na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress ©ablóna: ADMIN-BG