Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4-6/12/2008

Druhý celoslovenský seminár o astronómii pre učiteľov základných a stredných škôl sa uskutoční 4.- 6. decembra 2008. Prednášky a ostatný program prebehnú v budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici. Účastníci budú ubytovaní v neďalekom Kongresovom centre ACADEMIA. Všetky náklady súvisiace s účasťou učiteľov na seminári bude hradiť v plnej šírke vrátane cestovného projekt APVV LPP-0146 zameraný na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.Účastníčky a účastníci seminára s Lomnickým štítom v pozadí

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG