Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4.-6. december 2008

Prihláška na seminár

Pre prihlásenie na seminár je nevyhnutné dopraviť klasickou poštou nasledovnú vyplnenú prihlášku. Termín uzávierky prihlášok je 12. 9. 2008.

Ak počet prihlásených záujemcov o seminár presiahne číslo 60, z prihlásených záujemcov bude nutné urobiť výber tých, ktorí budú na seminár pozvaní. Dôvodmi sú obmedzená veľkosť zasadacej miestnosti ako i obmedzená výška finančnej podpory projektu APVV. Zoznam uchádzačov, ktorí budú na seminár vybraní bude na web stránke seminára zverejnený najneskôr 17.9.2008. Pri výbere sa bude prihliadať na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska, ako i na zastúpenie čo najväčšieho počtu škôl. Tí. ktorí už boli účastníkmi podobného seminára, ktorý sa konal v septembri 2007, budú na podujatie vybraní len v prípade že počet prihlásených záujemcov o seminár nepresiahne číslo 60.

Prihláška: TXT formát, PDF formát, RTF formát.

Prihlášku prosíme zaslať organizátorom seminára poštou na adresu: RNDr. Ján Rybák, Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica (s označením na obálke Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2008).

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG