Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4.-6. december 2008

Zoznam prihlásených uchádzačov o účasť na seminári

Zoznam v tabuľke obsahuje všetkých doteraz prihlásených uchádzačov o účasť na seminári. V prípade záujmu viac ako 60 uchádzačov budú organizátori seminára musieť urobiť výber účastníkov pri ktorom sa bude prihliadať i na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska. Konečný zoznam pozvaných účastníkov bude zverejnený najneskôr 17. septembra 2008.

Zoznam prihlásených bol uzavretý prijatím pošty ktorá prišla na AsÚ 17.9. 2008.

  Uchádzač Škola Adresa
1 Chlebanová Monika SŠ sv. J.Bosca Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica
2 RNDr. Korcsoková Alena Gymnázium Šahy Mládežnická 22, 93601 Šahy
3 Ruttkayová Nadežda ZŠ A. Stodolu ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin
4 Tinajová Viera ZŠ A. Stodolu ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin
5 Mgr. Korcsok Ladislav Gymnázium Šahy Mládežnická 22, 93601 Šahy
6 Vondena František Gymnázium Sereď Kostolná 119, 92601 Sereď
7 Ing. Kopko Michal ZŠ Veľká Lomnica Školská 267, 05952 Veľká Lomnica
8 Trojanovičová Adriana Gymnázium Lipany Komenského 285, 08271 Lipany
9 Kvašňáková Mária ZŠ Fintice Grófske nádvorie 209/2, 08216 Fintice
10 Bezák Jozef CG sv. Michala Archaniela Pod párovcami 127, 92101 Piešťany
11 Mgr. Kovárová Gabriela Gymnázium A. Kmeťa Gwerkovej 6, 96917 Banská Štiavnica
12 Mgr. Brezina Michal CG P.U.Olivu pri CSŠ Poprad Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad
13 PaedDr. Gajdošová Alžbeta ZŠ Čsl. armády Čsl. armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou
14 RNDr. Džubák Ján ZŠ akad. J. Hronca Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
15 RNDr. Džubáková Matilda ZŠ akad. J. Hronca Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
16 Žilinská Katarína ZŠ F.Hrušovského Gymnaziálna ul., 03843 Kláštor pod Znievom
17 RNDr. Rafajová Mariana ZŠ Valaská Októbrová 16, 97646 Valaská (okres Brezno)
18 Ing. Mgr. Hantáková Anna ZŠ E.Schreibera ul. E.Schreibera 372, 02061 Lednické Rovné
19 Mgr. Palušáková Monika ZŠ Levočská Levočská 11, 05201 Spišská Nová Ves
20 Mgr. Sitková Beáta ZŠ Levočská Levočská 11, 05201 Spišská Nová Ves
21 Mgr. Škablová Mária ZŠ Levočská Levočská 11, 05201 Spišská Nová Ves
22 Marfiak Imrich Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4, 01444 Bytča
23 Legartová Jana Gymnázium Krompachy Lorencova 46, 05342 Krompachy
24 Roško Martin Gymnázium SNV Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves
25 Ing. Ignácová Nadežda ZŠ Karpatská Svidník ul. Karpatská 803/11, 08901 Svidník
26 Mgr. Rosič Vladimír ZŠ Klenová O6772 Klenová 111, okr. Snina
27 PaedDr. Tutokyová Mária Gymnázium bl. P.P.Gojdiča M. Benku A/7, 08001 Prešov
28 Vajdák Stanislav ZŠ s MŠ Ľubochňa 03491 Ľubochňa 98
29 Jancová Mária Astronomický klub BA Romanova 22, 85102 Bratislava
30 Bc. Kráčalík Peter Astronomický klub BA Romanova 22, 85102 Bratislava
31 Frániková Gabriela Gymnázium Poštová Poštová 9, 04252 Košice
32 Mgr. Vážanová Dana ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská 192/8, 97244 Kamanec pod Vtáčnikom
33 Mgr. Turnova Dana ZS Novaky Pribinova 123, 97271 Novaky
34 Sadlonova Elena ZŠ s MŠ SUT ustredie 302, 01362 Velke Rovne
35 Behrová Mária, RNDr. ZSOŠ T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
36 Holičová Oľga ZŠ J. Mudrocha 90501 Senica
37 Parízková Anna ZŠ J. Mudrocha 90501 Senica
38 Hanišová Gabriela CSŠ-GG P.U.Olivu Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad
39 Fedič Michal, Mgr. ZŠ Cejkov Hlavná 333, 07605 Cejkov
40 Jakubička Dušan ZŠ s MŠ Lúky Lúky 1226, 95201 Vráble
41 Somora Jozef ZŠ Komenského 02901 Námestovo
42 Jílek Petr SŠ aplikované matematiky Hradecká 1151, 50001 Hradec Králové
43 PaedDr. Gabriela Modráková-Klimkovská ZŠ Raslavice Toplianska 144, 08641 Raslavice
44 Mgr. Michala Novotná ZŠ Raslavice Toplianska 144, 08641 Raslavice
45 RNDr. Baxová Zdenka Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín ul. 1.mája 2, 911 35 Trenčín
46 Kučerová Mária ZŠ Jarná Jarná ul. 3168/13, 05801 Poprad
47 Szmolka Jozef Gymnázium A. Prídavka Sabinov Komenského 33, 08301 Sabinov
48 Kleinová Danica ZŠsMŠ Letná Letná ul. 34, 05801 Poprad
49 Budinská Viera ZŠsMŠ Letná Letná ul. 34, 05801 Poprad
50 Švachulová Ivana, Mgr. ZŠ Okoličianska ZŠ Okoličianska 404, 03104 Liptovský Mikuláš
51 Micáková Dana, PaedDr. ZŠ Okružná Okružná 17, 07101 Michalovce
52 Hamariková, Dana, PaedDr. ZŠ Okružná Okružná 17, 07101 Michalovce
53 Dedíková Dagmar, RNDr. ZŠ Podvysoká Podvysoká 307, 02357
54 Slivková Veronika, Ing. ZŠ Spišský Štiavnik Slnečná 422, 05914 Spišský Štiavnik
55 Kleinová, Michaela, Mgr. ZŠ Spišský Štiavnik Slnečná 422, 05914 Spišský Štiavnik
56 Žember Peter, Mgr. ZŠsMŠ Horné Obdokovce Horné Obdokovce 393, 95608
57 Kottmanová Marcela, Mgr. ZŠ Tatranská Lomnica 05960 Tatranská Lomnica
58 Rusnáková Eva, RNDr. ZŠ Tatranská Lomnica 05960 Tatranská Lomnica
59 Rosolová Monika, Ing. Gymnázium sv.J.Bosca Trenčianska 66, 01851 Nová Dubnica
60 Britaňáková Anna, Mgr. Súkr. gymnázium Poprad Letná 34, 05801 Poprad
61 Čermáková Libuša, Mgr. ZŠ Trenč. Teplá J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
62 Brečková Jarmila, Ing. ZŠsMŠ Zempl. Hámre Sninská 318/16 06777 Zemplínske Hámre
63 Škutková Slávka, Mgr. CZŠsMŠ sv.Petra a Pavla Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
64 Roman Slavomír SŠ+Gymnázium D. Tatarku D. Tatarku 466/7, 05801 Poprad
65 Pavol Hazucha, RNDr. Hvezdáreň a planetárium Hlohovec Sládkovičova 41, 92001 Hlohovec

Zoznam v nasledovnej tbuľke obsahuje zoznam tých prihlasených, ktorých prihlášky prišli po uzávierke. Títo uchádzačov sú len náhradníkmi v prípade, že sa odhlási tak veľa vybraných účastníkov, že nebudú stačiť ani všetci náhradníci, ktorých prihlášky prišli včas.

  Uchádzač Škola Adresa
66 Mlynarčíková Marta ZŠ Komenského 05201 Spišská Nová Ves
67 Mýtnik Miroslav ZŠ sl. partizánov Sl. partizánov 1133/53, 01701 Považská Bystrica
68 Bobálová Marta ZŠ Veľká Čalomija 99109 Veľká Čalomija 65
69 Kepičová Oxana SOŠ Snina Sládkovičova 2723/120, 06927 Snina
70 Goláňová Mária, Mgr. Gymnázium Kukučínova Kukučínova 4239/1, 05801 Poprad
71 Ferenczová Marta ZŠsMŠ Červeník Osloboditeľov 9, Červeník, okr. Hlohovec
72 Šedivá Mária Astronomický klub BA Romanova 22, 85102 Bratislava
73 Stupáková Viera ZŠ Čsl. armády Čsl. armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG