Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4.-6. december 2008

Novinky seminára

 • [NEW] 16. december 2008: Na web stránku seminára boli vystavené viaceré fotografie urobené počas seminára pánmi P. Bendíkom a J. Bezákom. Pán Bezák, za všetkých účastníkov ďakujeme!

 • [NEW] 9. december 2008: Po uskutočnení seminára bol na jeho web stránku vystavený zborník seminára (PDF súbory príspevkov) i prezentácie prednášateľov (PPT súbory).

 • [NEW] 8. december 2008: Na portále VESMÍR.SK bola vystavená informácia/reportáž zo seminára s viacerými fotografiami. Pán Kráčalík, ďakujeme!

 • [NEW] 6. december 2008: Počas záveru seminára boli jeho účastníci informovaní, že tretí a posledný zo série Celoslovenských astronomických seminárov pre učiteľov organizovaných projektom APVV "Stretnutia s vesmírom" sa uskutoční už 23.-25. apríla 2009. Prihlásovať sa bude možné v druhej polovici januára 2009.

 • 2. december 2008: Informacia: ucastnikom seminara bude preplacane v plnej vyske i cestovne na IC vlak v 2.triede.

 • 17. september 2008: Zoznam vybraných účastníkov zverejnený 17.9. 2008 vo večerných hodinách. Zohľadnená bola i pošta, ktorá bola doručená na adresu seminára 17.9.2008. Vybraným i odmietnutým uchádzačom bol zaslaný email so správou o rozhodnutí. Z oneskorene doručených prihlášok je vytvorený zoznam oneskorených uchádzačov, ktorí by boli pozvaní na seminár len v prípade, že by zoznam náhradníkov nestačil pokryť počet vybraných uchádzačov, ktorí sa medzičasom odhlásia.

 • 17. september 2008: ZMENA TERMÍNU KONANIA SEMINÁRA !!!! Z organizačných dôvodov sme boli nutení zmeniť termin konania seminára z 2-4/10/2008 na 4-6/12/2008. Dúfame, ze táto zmena termínu nezmení nič na tom, že o účasť na seminári máte záujem. Ospravedlňujeme sa za túto zmenu termínu.

 • 2. september 2008: Informácia o usporiadaní seminára bola zverejnená i na portále ucmeradi.sk.

 • 17. jún 2008: Informácia o usporiadaní seminára bola zverejnená na portáloch: vesmir.sk, equark.sk, infovek.sk, www.unoviny.sk.

 • 13. jún 2008: Prvý aktuálny zoznam prihlasených uchádzačov zverejnený.

 • 12. jún 2008: Pripravili sme pre Vás zoznam vhodných dopravných spojov do Tatier zo smeru z Bratislavy a zo smeru z Košíc spolu s prípojmi do Tatranskej Lomnice, neďaleko ktorej sa Kongresové centrum nachádza.

 • 22. máj 2008: Otvorenie príjímania prihlášok záujemcov o CASU 2008.

 • 22. máj 2008: Žiadosť o uverejnenie informácie o organizovaní seminára zaslaná do Učiteľských novín, časopisov QUARK a KOZMOS, na portály VESMIR.SK, INFOVEK a Moderná škola, do mailing listu "astrocs". Emailová informácia i všetkých účastníkom prvého seminára.

  Spať na na hlavnú stránku seminára

 • Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG