Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4.-6. december 2008

DopravaUPOZORNENIA: seminar bude v decembri! Vrelo preto doporučujeme teplé oblečenie a teplú vysokú obuv, oboje asi najlepsie skoro turistické. Chodniky z T. Lomnice ku kongresovému centru ACADEMIA a hlavnej budove Astronomického ústavu nie sú totiž rozhodne asfaltovanou promenádou v kúpeľoch. Zaroveň doporučujeme zobrať si na cestu baterku, areal hotela a ustavu su neosvetlene verejnym osvetlenim - večerná výprava do kupoly vzdialenej len 100m je v tme dosť dobrodružná. ani chodník medzi autobusovou (železnicnou) stanicou v T. Lomnici a areálom kongresového centra je v poslednej časti neosvetlený.

Kongresové centrum ACADEMIA sa nachádza na Starolesnianskych lúkach asi 1km od železničnej (vlak a električka) a autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici. Upozorňujeme, že električka i autobus (nie vlak) stoja nielen v Tatranskej Lomnici, ale i na zastávke "Stará Lesná" (táto zastávka je mimo dediny s týmto názvom). Zastávka "Stará Lesná" je o čosi bližie ku Kongresovému centru ACADEMIA ako žel. a aut. stanica v Tatranskej Lomnici (15, resp. 20. minút chôdze).

Cesta ku Kongresovému centru ACADEMIA zo žel. stanice v Tatranskej Lomnici vedie cez parkovisko vpravo od stanice (pri pohľade pri vystupovaní z vlaku) stále rovno mierne dolu kopcom pozdĺž ZŠ, sídliska a hotela Kremenec asi 1km. Pri obchode "Potraviny" treba odbočiť doprava na neasfaltovanú ale spevnenú cestu smerom na Starú Lesnú (malá značka smer: Stará Lesná, vila Alexandra). Táto cesta je v noci neosvetlená (za tmy doporučujeme baterku). Cesta po 200 metroch križuje žel. trať, potom vedie cez lávku ponad potok a po asi 400m po pravej strane okolo budovy AsÚ SAV cestou pred kongresové centrum ACADEMIA.

Cesta ku Kongresovému centru ACADEMIA zo stanice električky a autobusu "Stará Lesná" vedie po spevnenom ale neasfaltovom chodníku mierne dolu kopcom pozdĺž asfaltovej cesty, ktorá vedie do dediny Stará Lesná, stále rovno asi 1 km. Keď prídete k hotelu "Horizont", zahnite za ním vľavo po asfaltovej ceste a okolo hotela "Kontakt" prídete pred kongresové centrum ACADEMIA. Tento chodník je v noci osvetlený.

Pre orientáciu na ceste do Kongresového centra ACADEMIA môžete využiť nasledovné mapky:
- náčrt cesty z Tatranskej Lomnice do hotela ACADEMIA na Starolesnianskych lúkach,
- náčrt cesty zo zastávky Stará Lesná do hotela ACADEMIA na Starolesnianskych lúkach,
- mapa okolia Tatranskej Lomnicve, Starej Lesnej a Starolesniankych lúk ,
- Tatranská Lomnica,
- areál v okolí Kongresového centra ACADEMIA a Astronomického ústavu.

 
DOPRAVA:

Uvádzame niektoré možné dopravne spoje - vhodné vlaky zo smeru z 
Bratislavy a zo smeru z Košíc ako i vlaky, električky a autobusy 
z Popradu do Tatranskej Lomnice ako i spoje pre cestu späť.

Pripominame, ze je plne preplacane cestovne v 2.tr. nielen na osobny vlak a rychlik, 
ale i na IC vlak.

===============================================================================
DO TATIER:

- Bratislava - Poprad-Tatry

4.12.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  13:27 - 17:14   IC 511 Slovenka 
4.12.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  13:47 - 18:32   R 609 Spišan
4.12.  Bratislava hl.st.- Poprad-Tatry  15:47 - 20:32   R 611 Avízo

- Košice - Poprad-Tatry

4.12.  Košice - Poprad-Tatry  14:20 - 15:39 R 610 Avízo 
4.12.  Košice - Poprad-Tatry  14:30 - 16:33 Os 7808
4.12.  Košice - Poprad-Tatry  15:46 - 17:57 Os 7810
4.12.  Košice - Poprad-Tatry  16:24 - 17:41 R 612 Quelle 
4.12.  Košice - Poprad-Tatry  17:22 - 18:28 IC 500 Kriváň
4.12.  Košice - Poprad-Tatry  17:50 - 19:55 Os 7812
4.12.  Košice - Poprad-Tatry  18:22 - 19:39 R 420 Excelsior

- Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica (cez Studený Potok - motorový vlak)

4.12.  Poprad-Tatry - Studený Potok    14:58 - 15:10 Os 8315
    Studený Potok - Tatranská Lomnica 15:13 - 15:25 Os 8411
4.12.  Poprad-Tatry - Studený Potok    15:44 - 15:56 Os 8317
    Studený Potok - Tatranská Lomnica 16:00 - 16:12 Os 8413
4.12.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica  17:08 - 17:33 Os 8439
4.12.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica  17:56 - 18:24 Os 8441 
4.12.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica  20:37 - 21:02 Os 8443
4.12.  Poprad-Tatry - Studený Potok    21:51 - 22:03 Os 8323 
    Studený Potok - Tatranská Lomnica 22:06 - 22:19 Os 8415

- Poprad-Tatry - Stará Lesná, zastávka (cez Starý Smokovec - TEŽ)

4.12.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  14:30 - 14:54 Os 8122
    Starý Smokovec - Stará Lesná   15:01 - 15:12 Os 8218
4.12.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  15:25 - 15:48 Os 8124
    Starý Smokovec - Stará Lesná   15:52 - 16:02 Os 8220 
4.12.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  16:18 - 16:42 Os 8126
    Starý Smokovec - Stará Lesná   16:47 - 16:57 Os 8222
4.12.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  18:15 - 18:39 Os 8130 
    Starý Smokovec - Stará Lesná   18:44 - 18:54 Os 8224
4.12.  Poprad-Tatry - Starý Smokovec  20:01 - 20:25 Os 8134 
    Starý Smokovec - Stará Lesná   20:34 - 20:45 Os 8226 
4.12.  Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica 20:37 - 21:02 Os 8443  

- Poprad-Tatry - Stará Lesná zastávka, alebo Tatranská Lomnica + 
 3 min pešo (SAD - autobusy cez Starý Smokovec do Tatrnanskej Lomnice
 alebo Ždiaru či Lysej poľany)

4.12.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  14:10 - 14:40 x
4.12.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  14:20 - 14:52 x
4.12.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  14:40 - 15:10 c
4.12.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  16:15 - 16:45 g
4.12.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  17:30 - 17:58 
4.12.  Poprad-Tatry - Stará Lesná  21:35 - 22:00
 
===============================================================================
Z TATIER:

- Stara Lesna, zast. pri KC ACADEMIA a rekr.stred.VSE - Tatranská Lomnica (bus)

6.12. Stara Lesna, zast. - T. Lomnica 12:25 - 12:27
6.12. Stara Lesna, zast. - T. Lomnica 13:36 - 13:38
 
- Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry (SAD - bus) cez Starý Smokovec.
 
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 15:22 - 15:53
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 18:10 - 18:46
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 20:01 - 20:30
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry 21:06 - 21:35

- Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry (TEŽ) cez Starý Smokovec
 
6.12. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 14:40 - 14:53  Os 8219
   Starý Smokovec - Poprad-Tatry   14:58 - 15:22  Os 8121
6.12. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 15:27 - 15:40  Os 8221
   Starý Smokovec - Poprad-Tatry   15:51 - 16:15  Os 8123
6.12. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 16:19 - 16:32  Os 8223
   Starý Smokovec - Poprad-Tatry   16:45 - 17:09  Os 8125
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  17:10 - 17:57  Os 8225 
6.12. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 18:25 - 18:38  Os 8227
   Starý Smokovec - Poprad-Tatry   18:41 - 19:05  Os 8129
6.12. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 19:13 - 19:26  Os 8229
   Starý Smokovec - Poprad-Tatry   19:33 - 19:56  Os 8131
6.12. Tatranská Lomnica - Starý Smokovec 21:04 - 21:17  Os 8231
   Starý Smokovec - Poprad-Tatry   21:20 - 21:44  Os 8135

- Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry cez Studený Potok (motorový vlak).
 
6.12. Tatranská Lomnica - Studený Potok  12:56 - 13:08 Os 8406
   Studený Potok - Poprad-Tatry    13:11 - 13:25 Os 8310 
6.12. Tatranská Lomnica - Studený Potok  15:43 - 15:55 Os 8412
   Studený Potok - Poprad-Tatry    15:57 - 16:10 Os 8314
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  16:23 - 16:49 Os 8436
6.12. Tatranská Lomnica - Studený Potok  17:50 - 18:02 Os 8414
   Studený Potok - Poprad-Tatry    18:12 - 18:26 Os 8318 
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  18:39 - 19:07 Os 8438
6.12. Tatranská Lomnica - Poprad-Tatry  22:48 - 23:13 Os 8440
 
- Poprad-Tatry - Bratislava 

6.12. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 13:30 - 18:30  R 608 Spišan  
6.12. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 13:51 - 17:40  IC 404 Tatran
6.12. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 15:42 - 20:30  R 610 Avízo 
6.12. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st  17:44 - 22:29  R 612 Quelle
6.12. Poprad-Tatry - Bratislava hl.st. 18:31 - 22:38  IC 500 Kriváň
6.12. Poprad-Tatry -          23:42      R 7 /8865/8814/422
7.12.         Bratislava hl.st.    - 5:30    
 
- Poprad-Tatry - Košice

6.12. Poprad-Tatry - Košice 14:18 - 15:23  IC 405 Tatran    
6.12. Poprad-Tatry - Košice 13:34 - 15:42  Os 7811
6.12. Poprad-Tatry - Košice 14:40 - 15:55  R 605 Dargov
6.12. Poprad-Tatry - Košice 15:28 - 17:19  Os 7813
6.12. Poprad-Tatry - Košice 16:35 - 17:50  R 607 Liptov
6.12. Poprad-Tatry - Košice 18:11 - 19:21  EC 121 Košičan 
6.12. Poprad-Tatry - Košice 17:25 - 19:31  Os 7815 
6.12. Poprad-Tatry - Košice 18:35 - 19:50  R 609 Spišan
6.12. Poprad-Tatry - Košice 19:10 - 21:00  Os 7817
6.12. Poprad-Tatry - Košice 20:35 - 21:50  R 611 Avízo  
6.12. Poprad-Tatry - Košice 21:28 - 22:34  IC 403 Šariš
  
===============================================================================

  
    

 

    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  
  
  
    
  

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG