Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Zborník prednášok

UPOZORNERNIE: Autori prednašok a príspevkov do zborníka a organizátori seminára súhlasia LEN S NEKOMERČNÝM využitím vystavených meteriálov na popularizáciu vedy a šírenie poznatkov o vesmíre na školách. Akékoľvek INÉ NEKOMERČNÉ využitie materiálov je PODMIENENÉ ZÍSKANÍM SÚHLASU s takýmto využitím priamo od autora materiálov pred ich použitím.

Prednášajúci Názov prednášky prezentácia prezentácia* zborník
V. Rušin Príhovor PDF súbor
A. Kučera Dynamické Slnko a slnečno-zemské vzťahy PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
J. Svoreň V Slnečnej sústave máme opäť 8 planét PPT súbor PDF súbor
V. Porubčan Meteority PPT súbor PDF súbor
V. Karlovský Ďalekohľad pre každého žiaka PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
J. Rybák 'Slovenská' astrofyzika pred 101 rokmi a dnes PPT súbor ostatné súbory PDF súbor
J. Svoreň AsÚ SAV - astronomický výskum a popularizácia PPT súbor PDF súbor
A. Pribullová Klimatické zmeny Zeme PPT súbor PDF súbor
T. Pribulla Planéty mimo Slnečnej sústavy: extrasolárne planéty PPT súbor PDF súbor
Zoznam účastníkov a fotografie zo seminára PDF súbor

* - Súbory vystavené v položkách "prezentácia - ostatné súbory" sú zbalené do formátu ZIP. Pre ich použitie je potrebné rozbaliť ich pomocou programov umožňujúcich dekompresiu súborov, napr. Windows Commander, či WinZip.

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG