Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Zoznam vybraných uchádzačov - účastníkov seminára

Zoznam v tabuľke obsahuje všetkých vybraných uchádzačov o účasť na seminári, ktorých týmto pozývame na seminár.

V prípade, že sa niekto z vybraných účastníkov nemôže seminára zúčastniť, prosíme o okamžité informovanie organizátorov seminára - umožníte tak účasť niektorému ďalšiemu z prihlásených z Vášho regiónu.

Ospravedlňujeme sa všetkým ostatným prihláseným uchádzačom, ale finančné a priestorové možnosti seminára boli obmedzené, a tak nebolo možné vybrať na seminár viac ako 60 účastníkov. Keďže podobný seminár (ale s inými prednáškami) budeme organizovať i v rokoch 2008 a 2009, pokúsime sa zohľadniť pri výbere účastníkov predchádzajúci záujem o seminár v roku 2007, pravda, ak sa neúspešní uchádzači znova prihlásia na ďalšie semináre.

(Čísla v prvom stĺpci tabuľky udávajú poradové číslo zo zoznamu prihlásených uchádzačov. Celkový počet pozvaných účastníkov je 60.)

  Účastník Škola Adresa
4 Mgr. Bubniaková Ingrid Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161, 032 14 okr. Lipt. Mikuláš
5 Mgr. Dutková Dagmar Základná škola Zarevúca, Ružomberok Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
6 RNDr. Sedlák Pavol Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 040 01 Košice, Zbrojničná 3
8 RNDr. Šafranová Jana Základná škola Košice Bernolákova 16, 040 11 Košice
13 RNDr. Horkavá Ingrid Gymnázium Alejová Alejová 1, 041 49 Košice
15 Žilinská Katarína Základná škola Františka Hrušovského Gymnaziálna ul., 038 43 Kláštor pod Znievom
16 Datková Margaréta Gymnázium ul. Kukučínova Kukučínova 4239/1, 05801 Poprad
18 Mgr. Korcsok Ladislav Gymnázium s VJM Šahy Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
22 Šnircová Katarína ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Školská 766/2, Lehota Pod Vtáčnikom
24 Dobranský Michal Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov
25 Mgr. Galádová Andrea ZŠsMŠ Častá Hlavná 293, 900 89 Častá
27 Dudová Ingrid Základná škola Podbrezová Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová
28 Balážová Oľga Cirkevná spojená škola nám. Jána Pavla II 827, 093 01 Vranov n.T.
29 RNDr. Dedíková Dagmar Základná škola Podvysoká 023 57 Podvysoká 307
30 RNDr. Trojanovičová Adriana Gymnázium Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany
36 PaedDr. Šenkárová Beáta ZŠ Komenského Komenského 3, 945 01 Komárno
42 Frániková Gabriela Gymnázium Poštová Poštová 9, 042 52 Košice
46 Novotná Michala ZŠ Raslavice Toplianska 144, 086 41 Raslavice
47 Mgr. Križanová Jarmila ZŠaMŠ 919 03 Horné Orešany 31
49 RNDr. Bazalová Janka Združená stredná škola stavebná v Prievidzi T.Vansovej 32, 971 01 Prievidza
52 Mgr. Kovárová Gabriela Gymnázium A. Kmeťa Gwerkovej 6, 969 17 Banská Štiavnica
53 Mgr. Čurková Gabriela Gymnázium Park mládeže Park mládeže 5, 040 01 Košice
57 Mgr. Šefčík Igor ZŠ Bystrická Bystrická 4, 034 01 Ružomberok
58 Brezina Michal Cirkevné gymnázium, SCŠ Dlhé hony, 058 01 Poprad
61 Mgr. Lacinová Katarína ZŠ Nábrežie mládeže Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra
62 Bezák Jozef Cirkevné gymnázium Piešany Pod Párovcami 127, 921 01 Piešťany
63 Korekáčová Brigita Gymnázium Spišská Stará Ves ul SNP 3, 061 15 Spišská Stará Ves
66 Vargová Nadežda ZŠ Široké Široké 141, 082 37
67 Ing. Mitra Jozef ZŠ s MŠ Mlynky Biele Vody 266, 053 76 Mlynky
71 Mgr. Cuková Iveta ZŠ J.G.Tajovského Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica
72 Tinajová Viera ZŠ A.Stodolu ul. A.Stodolu 60, Martin
73 Ing. Švento Michal ZŠ s MŠ A. Radlinského Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
75 Čupková Eva ZŠ J. Kráľa Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
78 Mgr. Tatiana Fintová Gymnázium Školská 7, 052 01 Spišká nová Ves
80 Mgr. Vitálišová Zdenka ZŠ internátna pre slabozrakých a nevidiacich Svrčia 6, 842 11 Bratislava
83 RNDr. Džubáková Matilda ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
86 Švachulová Ivana ZŠ Okoličné Okoličianska 404, 031 04 Lipt.Mikuláš
88 Mgr. Olejárová Helena ul. M.R. Štefánika 51, 075 01 Trebišov
90 Cehelský Peter ZŠ Štrba Školská 168/3, 059 38 Štrba
91 Rúrová Monika SOU Kežmarok Kušnierska 2, 060 01 Kežmarok
96 Lašáková Anna ZŠ Hurbanova, Stará Turá Hurbanova ul., 916 01 Stará Turá
98 Ing. Juhasová Anna ZŠ Mlynská, Stropkov Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
103 Jarabicová Ľudmila ZŠ s MŠ 023 05 Nová Bystrica
104 Mgr. Vondena František Gymnázium Sereď Kostolná 118, 926 01 Sereď
106 PaedDr. Gajdošová Alžbeta ZŠ Čsl. armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou
111 RNDr. Rafajová Mariana ZŠ Valaská Októbrová 16, 976 46 Valaská
116 Jančová Ľubica Haličská cesta 8, 984 01 Lučenec
117 Mgr. Gundová Eva ZŠ Terchová - ústredie Školská ul., Terchová
118 Paholík Dušan ZŠ Domaniža Domaniža 103, 018 16
119 Pidík Tomáš Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3, 821 09 Bratislava
120 Mgr. Mytník Miroslav Slovenských partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica
124 Vajdák Stanislav ZŠ s MŠ Ľubochňa 98, 034 91
125 Mgr. Sedláček Marian Dolné Zelenice 109, 92052
127 RNDr. Trebatická Eva Gymnázium Groslingova Groslingova 18, 811 09 Bratislava
128 Mgr. Škonc Eduard Kúpeľná 2, 08 001 Prešov
130 Kubalová Mária Gymnázium Lorencova 46, 053 42 Krompachy
133 Kapraľ Alexander Spoločný obecný školský úrad Stakčín Partizánska 1057, 069 01 Snina
134 RNDr. Kočišová Danka ZŠ a MŠ 059 55 Ždiar 255
136 RNDr. Baxová Zdenka Gymnázium Ľ.Štúra 1.mája 2, 911 35 Trenčín
137 Mgr. Zuzčák Martin Mládežnická 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou
139 RNDr. Topor Jozef Gymnázium Púchov 1. mája 905, 020 15 Púchov
140 Mgr. Žember Peter ZŠ a MŠ Horné Obdokovce

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG