Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Celoslovenský seminár o astronómii pre učiteľov základných a stredných škôl sa uskutočnil 4.-6. októbra 2007. Prednášky a ostatný program prebehli v budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici. Účastníci boli ubytovaní v neďalekom Kongresovom centre ACADEMIA. Všetky náklady súvisiace s účasťou učiteľov na seminári hradil v plnej výške vrátane cestovného projekt APVV LPP-0146 zameraný na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.Účastníčky a účastníci seminára pred KC ACADEMIA
Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG