Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Prihláška na seminár

Pre prihlásenie na seminár je nevyhnutné dopraviť klasickou alebo elektronickou poštou nasledovnú vyplnenú prihlášku. Termín uzávierky prihlášok je 17.9. 2007.

Keďže počet prihlásených záujemcov o seminár už presiahol číslo 60, z prihlásených záujemcov bude nutné urobiť výber tých ktorí budú na seminár pozvaní. Dôvodmi sú obmedzená veľkosť zasadacej miestnosti ako i obmedzená výška finančnej podpory projektu APVV. Zoznam uchádzačov, ktorí budú na seminár vybraní bude na web stránke seminára zverejnený najneskôr 21.9.2007. Pri výbere sa bude prihliadať na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska, ako i na zastúpenie čo najväčšieho počtu škôl.

Prihláška: TXT formát, PDF formát, RTF formát.

Prihlášku prosíme zaslať organizátorom seminára buď poštou na adresu: RNDr. Ján Rybák, Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica (s označením na obálke Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2007) alebo emailom na adresu uvedenú na stránke KONTAKT (v záhlaví uviesť: PRIHLASKA NA SEMINAR PRE UCITELOV 2007)

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG