Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Zoznam prihlásených uchádzačov o účasť na seminári

Zoznam v tabuľke obsahuje všetkých doteraz prihlásených uchádzačov o účasť na seminári. V prípade záujmu viac ako 60 uchádzačov budú organizátori seminára musieť urobiť výber účastníkov pri ktorom sa bude prihliadať i na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska. Konečný zoznam pozvaných účastníkov bude zverejnený najneskôr 21. septembra 2007.

  Uchádzač Škola Adresa
1 Benuška Jozef MPC Banská Bytrica Horná 97, 97546 Banská Bystrica
2 PaedDr. Šabo Ivan Gymnázium V. Paulinyho-Tótha Martin Malá hora 3, 036 01 Martin
3 RNDr. Adámková Jana Gymnázium V. Paulinyho-Tótha Martin Malá hora 3, 036 01 Martin
4 Mgr. Bubniaková Ingrid Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161, 032 14 okr. Lipt. Mikuláš
5 Mgr. Dutková Dagmar Základná škola Zarevúca, Ružomberok Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
6 RNDr. Sedlák Pavol Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 040 01 Košice, Zbrojničná 3
7 Plášek Vlado FMFI UK, Bratislava Mlynska dolina, 842 48 Bratislava
8 RNDr. Šafranová Jana Základná škola Košice Bernolákova 16, 040 11 Košice
9 RNDr. Šafran Igor Základná škola Košice Lechkého 1, 040 23 Košice
10 RNDr. Podracká Gabriela Gymnázium Alejová Alejová 1, 040 01 Košice
11 RNDr. Dlugošová Janette Stredná priemyselná škola Mnohelova 828/23, 058 01 Poprad
12 RNDr. Škodyová Dáša Stredná zdravotnícka škola Levočská 5, 058 50 Poprad
13 RNDr. Horkavá Ingrid Gymnázium Alejová Alejová 1, 041 49 Košice
14 Smreková Mária 1. súkromné gymnázium BA Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
15 Žilinská Katarína Základná škola Františka Hrušovského Gymnaziálna ul., 038 43 Kláštor pod Znievom
16 Datková Margaréta Gymnázium ul. Kukučínova Kukučínova 4239/1, 05801 Poprad
17 RNDr. Korcsoková Alena Gymnázium s VJM Šahy Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
18 Mgr. Korcsok Ladislav Gymnázium s VJM Šahy Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
19 RNDr. Galuščák Ľuboslav Gymnázium M.R.Štefánika Košice nám. L.Novomeského 4, 040 01 Košice
20 RNDr. Budinská Viera ZŠ s MŠ 29. augusta ul. 29. augusta 171/44, 058 01 Poprad
21 Mgr. Kleinová Danica ZŠ s MŠ 29. augusta ul. 29. augusta 171/44, 058 01 Poprad
22 Šnircová Katarína ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Školská 766/2, Lehota Pod Vtáčnikom
23 Mgr. Klátik Ignác ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Školská 766/2, Lehota Pod Vtáčnikom
24 Dobranský Michal Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov
25 Mgr. Galádová Andrea ZŠsMŠ Častá Hlavná 293, 900 89 Častá
26 Mgr. Jakuš Jozef ZŠsMŠ Častá Hlavná 293, 900 89 Častá
27 Dudová Ingrid Základná škola Podbrezová Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová
28 Balážová Oľga Cirkevná spojená škola nám. Jána Pavla II 827, 093 01 Vranov n.T.
29 RNDr. Dedíková Dagmar Základná škola Podvysoká 023 57 Podvysoká 307
30 RNDr. Trojanovičová Adriana Gymnázium Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany
31 Ing. Kavecká Lenka ZŠ Martinská Žilina Martinská 20, 010 08 Žilina
32 Mgr. Staviarska Mária ZŠ Jarná Poprad Jarná ul. č.13, 058 01 Poprad
33 Mgr. Mária Kučerová ZŠ Jarná Poprad Jarná ul. č.13, 058 01 Poprad
34 Ing. Mgr. Bundová Júlia ZŠ Pohraničná Pohraničná 9, 945 01 Komárno
35 Mgr. Kamocsaiová Aneta ZŠ Komenského Komenského 3, 945 01 Komárno
36 PaedDr. Šenkárová Beáta ZŠ Komenského Komenského 3, 945 01 Komárno
37 Mgr. Kubíková Renáta ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín Školská 166, 027 44 Tvrdošín
38 Mgr. Marasova Beáta ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín Školská 166, 027 44 Tvrdošín
39 Sroková Tatiana ZŠ Kupeckého Pezinok ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
40 PaedDr. Chovanová Mária Mestský úrad, oddelenie školstva Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
41 Ing. Lukácsová Valéria ZŠ s VJM Buzica 044 73 Buzica č.326
42 Frániková Gabriela Gymnázium Poštová Poštová 9, 042 52 Košice
43 Mgr. Kovalinková Henrieta ZŠ a MŠ pri FN Špitálska 6, 949 01 Nitra
44 PaedDr. Heringhová Janka ZŠ a MŠ pri FN Špitálska 6, 949 01 Nitra
45 Modráková Klimkovská Gabriela ZŠ Raslavice Toplianska 144, 086 41 Raslavice
46 Novotná Michala ZŠ Raslavice Toplianska 144, 086 41 Raslavice
47 Mgr. Križanová Jarmila ZŠaMŠ 919 03 Horné Orešany 31
48 Mgr. Večerková Jana ZŠaMŠ 919 03 Horné Orešany 31
49 RNDr. Bazalová Janka Združená stredná škola stavebná v Prievidzi T.Vansovej 32, 971 01 Prievidza
50 RNDR. Hvizdošová Jana SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1, 041 72 Košice
51 Mgr. Dobrovičová Miroslava Základná škola Jozefa Horáka ul. Pavla Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica
52 Mgr. Kovárová Gabriela Gymnázium A. Kmeťa Gwerkovej 6, 969 17 Banská Štiavnica
53 Mgr. Čurková Gabriela Gymnázium Park mládeže Park mládeže 5, 040 01 Košice
54 Lechmanová Anna Gymnázium Park mládeže Park mládeže 5, 040 01 Košice
55 Ing. Szabóová Lívia SOUP Šaľa Štúrova 74, 927 01 Šaľa
56 Mgr. Stančík Bohuslav SOUP Šaľa Štúrova 74, 927 01 Šaľa
57 Mgr. Šefčík Igor ZŠ Bystrická Bystrická 4, 034 01 Ružomberok
58 Brezina Michal Cirkevné gymnázium, SCŠ Dlhé hony, 058 01 Poprad
59 Ambrozy Marian Cirkevné gymnázium, SCŠ Dlhé hony, 058 01 Poprad
60 Gábrišová Eva ZŠ Čierne - Ústredie 023 13 Čierne - Ústredie
61 Mgr. Lacinová Katarína ZŠ Nábrežie mládeže Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra
62 Bezák Jozef Cirkevné gymnázium Piešany Pod Párovcami 127, 921 01 Piešťany
63 Korekáčová Brigita Gymnázium Spišská Stará Ves ul SNP 3, 061 15 Spišská Stará Ves
64 Sadloňová Elena ZŠ a MŠ Veľké Rovné Ústredie 34, 013 62 Veľké Rovné
65 Mgr. Záborská Mária ZŠ Benkova Nitra ZŠ Benkova 34, 949 01 Nitra
66 Vargová Nadežda ZŠ Široké Široké 141, 082 37
67 Ing. Mitra Jozef ZŠ s MŠ Mlynky Biele Vody 266, 053 76 Mlynky
68 Bakó Jozef ZŠ Spišský Hrhov Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
69 Mgr. Kováčová Ľubica ZŠ Rozmarínová Komárno Rozmarínová 1, 945 05 Komárno
70 RNDr. Behrová Mária SOUP Púchov Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov
71 Mgr. uková Iveta ZŠ J.G.Tajovského Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica
72 Tinajová Viera ZŠ A.Stodolu ul. A.Stodolu 60, Martin
73 Ing. Švento Michal ZŠ s MŠ A. Radlinského Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
74 Mgr. Kopčová Mária ZŠ J. Kráľa Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
75 Čupková Eva ZŠ J. Kráľa Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
76 Búziková Eva ZŠ J. Kráľa Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
77 Mgr. Dobrovičová Kvetoslava ZŠ s MŠ Priehradná 11, 036 08 Martin
78 Mgr. Tatiana Fintová Gymnázium Školská 7, 052 01 Spišká nová Ves
79 PaedDr. Tutokyová Mária ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 17, 082 22 Šarišské Michaľany
80 Mgr. Vitálišová Zdenka ZŠ internátna pre slabozrakých a nevidiacich Svrčia 6, 842 11 Bratislava
81 Mgr. Michaliková Libuša ZŠ Svrčinovec 032 12 Svrčinovec 336
82 Hanulíková Mária ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka Školská 248, 013 41 Dolný Hričov
83 RNDr. Džubáková Matilda ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
84 Mgr. Mihaľov Milan SPŠCh+P Humenné Komenského 1, 066 01 Humenné
85 Mgr. Babič Fratišek SPŠCh+P Humenné Komenského 1, 066 01 Humenné
86 Švachulová Ivana ZŠ Okoličné Okoličianska 404, 031 04 Lipt.Mikuláš
87 RNDr. Kučerová Iveta ul. M.R. Štefánika 51, 075 01 Trebišov
88 Mgr. Olejárová Helena ul. M.R. Štefánika 51, 075 01 Trebišov
89 Mgr.Györgyová Mária ZŠ s MŠ Nenince Školská 16, 991 26 Nenince
90 Cehelský Peter ZŠ Štrba Školská 168/3, 059 38 Štrba
91 Rúrová Monika SOU Kežmarok Kušnierska 2, 060 01 Kežmarok
92 Hudáček Tomáš SOU Kežmarok Kušnierska 2, 060 01 Kežmarok
93 Horanská Miriam SOU Kežmarok Kušnierska 2, 060 01 Kežmarok
94 Mgr. Veselovská Jana OA Lipt. Mikuláš Petrovičovo nábr. 1571, 031 47 Lipt. Mikulá
95 Spišáková Janka SOU Brezno Mládežnícka 3, Brezno
96 Lašáková Anna ZŠ Hurbanova, Stará Turá Hurbanova ul., 916 01 Stará Turá
97 Mgr. Pecková Ľubica ZŠ Štúrovam Nové Mesto nad Váhom Štúrova ul. 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
98 Ing. Juhasová Anna ZŠ Mlynská, Stropkov Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
99 Mgr. Koudelková Oľga ZŠ Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa 54
100 Mgr. Kačmáriková Eva Spojená škola Tokajícka Tokajícka 24, 821 02 Bratislava
101 Mgr. Sitáš Juraj ZŠ Seňa 044 58 Seňa 507
102 Mgr. Hučková Magda ul. kpt. Nálepku 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
103 Jarabicová Ľudmila ZŠ s MŠ 023 05 Nová Bystrica
104 Mgr. Vondena František Gymnázium Sereď Kostolná 118, 926 01 Sereď
105 Mgr. Ferková Oľga ZŠ Bernolákova Prešov Bernolákova 21, 08001 Prešov
106 PaedDr. Gajdošová Alžbeta ZŠ Čsl. armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou
107 Haviar Jozef ZŠ Raková č. 950, 023 51 Raková
108 Bc. Lukáčová Tatiana ZŠ Rudlov Rudlov 126, 094 35 Soľ
109 Paed.Dr. Halamová Dagmar ZŠ kniežaťa Pribinu A. Sulgana 1, 949 01 Nitra
110 RNDr. Kokavcová Zuzana G. Haina 37, 054 01 Levoča
111 RNDr. Rafajová Mariana ZŠ Valaská Októbrová 16, 976 46 Valaská
112 Redecha Rastislav ZSŠ Myjava Trokanova 3, 907 01 Myjava
113 Siváková Alena CVČ nám. Osloboditeľov 23, 031 01 L. Mikuláš
114 Mgr. Kincelová Renáta J. Švermu 6, 07101 Michalovce
115 Mgr. Burgan Róbert Švermova 14, 974 04 B. Bystrica
116 Jančová Ľubica Haličská cesta 8, 984 01 Lučenec
117 Mgr. Gundová Eva ZŠ Terchová - ústredie Školská ul., Terchová
118 Paholík Dušan ZŠ Domaniža Domaniža 103, 018 16
119 Pidík Tomáš Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3, 821 09 Bratislava
120 Mgr. Mytník Miroslav Slovenských partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica
121 Bc. Kráčalík Peter Astronomický klub Bratislava Romanova 22, 851 02 Bratislava
122 Jancová Mária Astronomický klub Bratislava Romanova 22, 851 02 Bratislava
123 Mgr. Štefanisková Erika Čs. brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
124 Vajdák Stanislav ZŠ s MŠ Ľubochňa 98, 034 91
125 Mgr. Sedláček Marian Dolné Zelenice 109, 92052
126 Ing. Mgr. Hantáková Anna ZŠ-Eduarda Schreibera 372 020 61 Lednické Rovné
127 RNDr. Trebatická Eva Gymnázium Groslingova Groslingova 18, 811 09 Bratislava
128 Mgr. Škonc Eduard Kúpeľná 2, 08 001 Prešov
129 Legartová Jana Gymnázium Lorencova 46, 053 42 Krompachy
130 Kubalová Mária Gymnázium Lorencova 46, 053 42 Krompachy
131 Proksová Eva Spojená škola Metodova Metodova 2, 821 08 Bratislava
132 Mgr. Keselyová Katarína Krátka 2, 927 01 Šaľa
133 Kapraľ Alexander Spoločný obecný školský úrad Stakčín Partizánska 1057, 069 01 Snina
134 RNDr. Kočišová Danka ZŠ a MŠ 059 55 Ždiar 255
135 Semešiová Martina SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1, 040 01 Košice
136 RNDr. Baxová Zdenka Gymnázium Ľ.Štúra 1.mája 2, 911 35 Trenčín
137 Mgr. Zuzčák Martin Mládežnická 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou
138 RNDr.Hasičková Dagmar SOU železničné Palackého 14, 040 01 Košice
139 RNDr. Topor Jozef Gymnázium Púchov 1. mája 905, 020 15 Púchov
140 Mgr. Žember Peter ZŠ a MŠ Horné Obdokovce
141 Mgr. Martina Dálnokiová ZŠ a MŠ Hlavná 1, 076 81 Čerhov

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG