Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Novinky seminára

 • [NEW] 18. december 2007: Rozoslanie papierovej a CD verzie zborníka poštou všetkým účastníkom seminára.

 • [NEW] 14. december 2007: Vystavenie PDF súborov príspevkov do zborníka na stránke seminára.

 • 8. október 2007: Vystavenie fotografií pánov P. Bendíka a J. Bezáka z priebehu seminára.

 • 6. október 2007, 10 minút pred koncom poslednej prednášky: návšteva redaktora a kameramana televízie TA3. Natočená reportáž vysielaná ešte počas víkendu.

 • 20. september 2007, 13:30: Zverejnenie zoznamu 60 vybraných učastníkov, ktorí sú pozvaní na seminár z celkovo 141 prihlásených uchádzačov.

 • 17. september 2007 : V tento deň bola uzávierka prihlášok na seminár. Zoznam vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na seminár bude zverejnený 21. septembra 2007. Celkovo sa prihlásilo 141 uchádzačov.

 • 21. jún 2007 : Projekt SOHO, patriaci vesmírnym agentúram NASA (USA) a ESA (Európa), podporí každého účastníka seminára multimediálnym CD "Dynamické Slnko" (The Dynamic Sun).

 • 11. jún 2007 : Keďže počet prihlásených záujemcov o seminár už presiahol číslo 60, z prihlásených záujemcov bude nutné urobiť výber tých ktorí budú na seminár pozvaní. Dôvodmi sú obmedzená veľkosť zasadacej miestnosti ako i obmedzená výška finančnej podpory projektu APVV. Zoznam uchádzačov, ktorí budú na seminár vybraní bude na web stránke seminára zverejnený najneskôr 21.9.2007. Pri výbere sa bude prihliadať na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska, ako i na zastúpenie čo najväčšieho počtu škôl.

  Spať na na hlavnú stránku seminára

 • Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG