Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Organizátori a podpora

  • Ján Rybák, Ľubomír Klocok, Tatiana Drzewiecka, Pavol Bendík, Zuzana Kaňuchová

  • grant APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom"

  • Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

  • Podujatie bude podporené i vesmírnymi agentúrami NASA (USA) a ESA (Európa). Projekt SOHO, patriaci týmto agentúram, podporí účastníkov seminára multimediálnym CD "Dynamické Slnko" (The Dynamic Sun). Poďakovanie patrí Dr. Bernhardovi Fleckovi, vedeckému vedúcemu projektu SOHO a Dr. Steele Hillovi, členovi projektu pre styk s médiami.

  • Okrem toho bude seminár podporený i SWEETS konzorciom, venujúcim sa popularizácii vedeckej témy "vesmírne počasie a jeho vplyv na Zem". Konzorcium vďaka Dr. F. Jensenovi a prof. K. Kudelovi (ÚeF SAV, Košice) poskytne všetkým účastníkom seminára multimediálne CD venované kozmickému počasiu. Konzorcium je financované Európskou úniou v rámci jej 6. rámcového programu pre popdporu vedy.

    Spať na hlavnú stránku seminára

  • Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG