Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

DopravaKongresové centrum ACADEMIA sa nachádza na Starolesnianskych lúkach asi 1km od železničnej (vlak a električka) a autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici. Upozorňujeme, že električka i autobus (nie vlak) stoja nielen v Tatranskej Lomnici, ale i na zastávke "Stará Lesná" (táto zastávka je mimo dediny s týmto názvom). Zastávka "Stará Lesná" je o čosi bližie ku Kongresovému centru ACADEMIA ako žel. a aut. stanica v Tatranskej Lomnici (15, resp. 20. minút chôdze).

Cesta ku Kongresovému centru ACADEMIA zo žel. stanice v Tatranskej Lomnici vedie cez parkovisko vpravo od stanice (pri pohľade pri vystupovaní z vlaku) stále rovno mierne dolu kopcom pozdĺž ZŠ, sídliska a hotela Kremenec asi 1km. Pri obchode "Potraviny" treba odbočiť doprava na neasfaltovanú ale spevnenú cestu smerom na Starú Lesnú (malá značka smer: Stará Lesná, vila Alexandra). Táto cesta je v noci neosvetlená (za tmy doporučujeme baterku). Cesta po 200 metroch križuje žel. trať, potom vedie cez lávku ponad potok a po asi 400m po pravej strane okolo budovy AsÚ SAV cestou pred kongresové centrum ACADEMIA.

Cesta ku Kongresovému centru ACADEMIA zo stanice električky a autobusu "Stará Lesná" vedie po spevnenom ale neasfaltovom chodníku mierne dolu kopcom pozdĺž asfaltovej cesty, ktorá vedie do dediny Stará Lesná, stále rovno asi 1 km. Keď prídete k hotelu "Horizont", zahnite za ním vľavo po asfaltovej ceste a okolo hotela "Kontakt" prídete pred kongresové centrum ACADEMIA. Tento chodník je v noci osvetlený.

Pre orientáciu na ceste do Kongresového centra ACADEMIA môžete využiť nasledovné mapky:
- náčrt cesty z Tatranskej Lomnice do hotela ACADEMIA na Starolesnianskych lúkach,
- náčrt cesty zo zastávky Stará Lesná do hotela ACADEMIA na Starolesnianskych lúkach,
- Tatranská Lomnica,
- areál v okolí Kongresového centra ACADEMIA a Astornomického ústavu.

 

DOPRAVA:

Uvádzame niektoré možné dopravne spoje - vhodné vlaky zo smeru z 
Bratislavy a zo smeru z Košíc ako i vlaky, električky a autobusy 
z Popradu do Tatranskej Lomnice. (Použitý zdroj: CP.ATLAS.SK).-------------------------------------------------------------------------
Skratky: BA=Bratislava, KE=Kosice, PP=Poprad, TL=Tatranska_Lomnica

-------------------------------------------------------------------------
CESTA TAM:

Zo smeru od BA:
4.10. BA -> PP  13:30 - 18:32 R 609 SPIŠAN 
4.10. BA -> PP  15:32 - 20:32 R 611 POVAŽAN
   
Zo smeru od KE:
4.10. KE -> PP  14:18 -> 15:36 R 610 POVAŽAN 	 	 
4.10. KE -> PP  14:30 -> 16:36 Os 7808 	 	 
4.10. KE -> PP  16:18 -> 17:37 R 612 VÁH 	 	 
4.10. KE -> PP  15:45 -> 17:59 Os 7810 	 	 
4.10. KE -> PP  17:18 -> 18:24 IC 500 KRIVÁŇ	 	
4.10. KE -> PP  18:18 -> 19:36 R 420 EXCELSIOR 	 	 
4.10. KE -> PP  17:44 -> 19:51 Os 7812 	 	 
4.10. KE -> PP  19:19 -> 21:20 Os 7814 	 	 

PP -> TL:
4.10. Poprad-Tatry -> Studený Potok    15:42 -> 15:54 Os 8317 - vlak
   Studený Potok -> Tatranská Lomnica  15:59 -> 16:11 Os 8415 - vlak
4.10. Poprad-Tatry -> Starý Smokovec    15:59 -> 16:28 Os 8164 - elektricka
   Starý Smokovec -> Tatranská Lomnica 16:41 -> 16:55 Os 8234 - elektricka 	 	 
4.10. Poprad-Tatry -> Tatranská Lomnica  17:08 -> 17:33 Os 8439 - vlak	 	 
4.10. Poprad-Tatry -> Tatranská Lomnica  17:52 -> 18:24 Os 8441 - vlak	 	 
4.10. Poprad-Tatry -> Tatranská Lomnica  20:40 -> 21:04 Os 8443 - vlak	 	 
4.10. Poprad-Tatry -> Starý Smokovec    20:56 -> 21:23 Os 8138 - elektricka
   Starý Smokovec -> Tatranská Lomnica 21:30 -> 21:44 Os 8226 - elektricka 	 	  
4.10. PP -> TL  16:15 -> 16:47 autobus
4.10. PP -> TL  17:30 -> 18:00 autobus
4.10 PP -> TL  18:55 -> 19:20 autobus	 
4.10. PP -> TL  19:39 -> 20:05 autobus 
4.10. PP -> TL  21:35 -> 22:02 autobus 

------------------------------------------------------------------------
CESTA SPAT:

TL -> PP:
6.10. Tatranská Lomnica -> Studený Potok  13:01 -> 13:08 Os 8410 - vlak
   Studený Potok -> Poprad-Tatry    13:11 -> 13:25 Os 8310 - vlak
6.10. Tatranská Lomnica -> Starý Smokovec 13:30 -> 13:30 Os 8217 - elektricka
   Starý Smokovec -> Poprad-Tatry 	  13:43 -> 14:13 Os 8119 - elektricka
6.10. Tatranská Lomnica -> Starý Smokovec 14:39 -> 14:52 Os 8219 - elektricka
   Starý Smokovec -> Poprad-Tatry 	  14:58 -> 15:23 Os 8121 - elektricka
6.10. Tatranská Lomnica -> Studený Potok  15:40 -> 15:52 Os 8416 - vlak
   Studený Potok -> Poprad-Tatry 	  15:57 -> 16:11 Os 8350 - vlak
6.10. Tatranská Lomnica -> Poprad-Tatry  16:23 -> 16:49 Os 8436 - vlak	 
6.10. TL -> PP  13:01 -> 13:34 autobus 	 
6.10. TL -> PP  14:10 -> 14:40 autobus 
6.10. TL -> PP  14:55 -> 15:25 autobus
6.10. TL -> PP  15:22 -> 15:53 autobus 
6.10. TL -> PP  15:30 -> 15:55 autobus
   
Smerom na BA:
6.10. PP -> BA  13:54 -> 18:15 IC 404 TATRAN 
6.10. PP -> BA  15:39 -> 20:39 R 610 POVAŽAN 	 
6.10. PP -> BA  17:40 -> 22:39 R 612 VÁH 	  
6.10. PP -> BA  18:26 -> 22:47 IC 500 KRIVÁŇ 	 
   
Smerom na KE:
6.10. PP -> KE  13:44 -> 15:51 Os 7811 	 	 
6.10. PP -> KE  14:24 -> 15:29 IC 405 TATRAN 	 	 
6.10. PP -> KE  14:42 -> 15:59 R 605 DARGOV 	 	 
6.10. PP -> KE  15:13 -> 16:23 EC 121 KOŠIČAN 	 	 
6.10. PP -> KE  15:40 -> 17:40 Os 7821 	 

--------------------------------------------------------------------------

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG