Zoltán Garai, RNDr. PhD.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879194
Email: zgarai@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci, málo hmotné hviezdy


Dátum a čas: 15.8. 2022 06:09:20 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!