Anna Bobulová, Ing. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879150
Email: bobulova@ta3.sk


Dátum a čas: 15.8. 2022 06:20:36 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!