Theodor Pribulla, RNDr. CSc.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879135
Email: pribulla@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: Interagujúce dvojhviezdy, zákrytové dvojhviezdy, viacnásobné sústavy
WWW stránka:http://www.ta3.sk/~pribulla


Dátum a čas: 15.4. 2024 08:14:50 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!