Aleš Kučera, RNDr. CSc.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879157
Email: akucera@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: Astrofyzika, slnečná fyzika, výskum pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry, spektrálna analýza
WWW stránka:http://www.ta3.sk/~akucera/


Dátum a čas: 28.9. 2023 23:29:44 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!