Jaroslav Ambróz, Ing. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879139
Email: jaro@astro.sk


Dátum a čas: 28.9. 2023 23:45:22 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!