Andrii Maliuk, Msc. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879120
Email: amaliuk@astro.sk


Dátum a čas: 1.12. 2021 01:32:56 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!