[astroCS] projekt COST Action MP1104 "Polarization as a tool to study the solar system and beyond"

Jan Rybak choc at ta3.sk
Mon Apr 22 10:56:11 UTC 2013


Vazene kolegyne a vazeni kolegovia,

Slovensko 5.11.2012 pristupilo k projektu COST_Action_MP1104 
"Polarization as a tool
to study the solar system and beyond" ktory sa venuje vyuzitiu 
polarizacie elektromagnetickeho
ziarenia pre astrofyzikalny vyskum.

Projekt je financovany pre roky 2012-2015 z prostriedkov programu COST 
EU. Reprezentantmi Slovenska
v riadiacom vybore projektu su Dr. Ales Kucera a Dr. Jan Rybak.

V skratke projekt pripravuje a spolufinancuje pre zaujemcov niekolko 
workshopov/konferencii
rocne a umoznuje spolufinancovanie "short term scientific missions" pre 
vedeckych
pracovnikov z participujucich krajin vratane SR.

Na stranke projektu sa je mozne individualne registrovat a ziskavat tak 
informacie o cinnosti
projektu priamo na svoju emailovu adresu.

Detaily o projekte najde na:

- web stranke projektu:
   http://www.polarization.eu/
- stranke pre SR s informaciami o cinnosti projektu:
   http://www.astro.sk/~choc/open/COST_Action_MP1104/COST_Action_MP1104.html
   kde su i aktualne informacie zo zasadnutia Riadiaceho vyboru projektu
   ktore sa konalo 10.4.2013

Pripadne doplnujuce informacie poskytuju reprezentanti SR o projekte.

S prianim pekneho dna

Jan Rybak, AsU SAV

LSO, 22/4/2013More information about the astroCS mailing list