[astroCS] Zborniky slnecnych seminarov on-line na internete

Julius Koza koza at ta3.sk
Wed Dec 8 11:16:16 UTC 2010


Vážene kolegyne a kolegovia,

Trvalejším odkazom celoštátnych slnečných seminárov (CSS)
organizovaných Slovenskou ústrednou hvezdárňou (SÚH) v Hurbanove sú
zborníky referátov z oblasti fyziky Slnka, vzťahov Slnko – Zem, z
vybraných oblastí geofyziky a príbuzných odborov. Hlavne vďaka
RNDr. Ivanovi Dorotovičovi, CSc. z SÚH Hurbanovo sú zborníky z
ostatných piatich ročníkov CSS prístupné aj on-line na internete, a to
počínajúc 15. CSS v roku 2000. On-line zborníky sú tak voľne k
dispozícii študentom astronómie, astrofyziky a geofyziky, odborným
pracovníkom hvezdární a planetárií a aj širšiemu okruhu záujemcov o
danú problematiku, pre ktorých môžu slúžiť ako jazykovo prístupný
študijný materiál prípadne môžu poskytnúť námety pre ich vlastnú
výskumnú prácu.

On-line zborníky sú podľa ročníkov prístupné na nasledujúcich adresách:

2000, 15. CSS Patince      http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww15.htm	
2002, 16. CSS Turčianske Teplice http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww16.htm	
2004, 17. CSS Stará Lesná	 http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww17.htm	
2006, 18. CSS Modra 		 http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww18.htm	
2008, 19. CSS Papradno	    	 http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww19.htm	
2010, 20. CSS Papradno	    	 http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww20.htm	

Iba on-line referáty z 15. CSS sú prístupné vo formate HTML.
Referáty z nasledújúcich ročníkov sú vo formáte PDF. 
Zaujímavým pohľadom do histórie CSS sú príspevky 
RNDr. Júliusa Sýkoru, DrSc. a RNDr. Mariana Lorenca 
na 15. a 20. CSS prístupné na adresách:

http://stara.suh.sk/obs/slnsem/15css/sykora1/seminare.htm 
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/20css/1w.pdf 

Vaše otázky prípadne zistené problémy s prístupnosťou on-line
zborníkov zašlite RNDr. I. Dorotovičovi, CSc. na adresu
ivan.dorotovic at suh.sk .
   
Mgr. Július Koza, PhD.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

 More information about the astroCS mailing list