[astroCS] Zdenek Pokorny + 5. vecer (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper.ped.muni.cz
Fri Dec 7 11:39:25 UTC 2007


> Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,
>
> s hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás ve středu 5. prosince po
> krátké, těžké nemoci opustil kolega a přítel doc. RNDr. Zdeněk Pokorný,
> CSc., ředitel Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.
>
> Se Zdeňkem se rozloučíme v pátek 14. prosince ve 14.45 hodin v obřadní
> síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.
>
> Za všechny pracovníky brněnské hvězdárny Jiří Dušek

 Nekrolog najdete (opět...) na
      http://amper.ped.muni.cz/jenik/hvezdarna/

jeník hollan

PS.
 něco přece jen veselejšího, o věci, která se dá ještě napravit, ale musí
se začít honem, a pořádně...: od téhož večera je k dispozici už i Shrnutí
Syntetické zprávy IPCC (skoro) česky, viz
  http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/Souhrnna.pdf
 (předchozí tři jsou též v adresáři
  http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/ )
 -- to jen, že Zdeněk ve svých pořadech sílící skleníkový jev zmiňoval.
Vždyť planety jsme v tomto ohledu srovnávali vždycky, že. I dřív, než jsme
si uvědomili, že Země je hvězdou nebezpečně proměnnou.


More information about the astroCS mailing list