[astroCS] nove vyzvy APVV

Jan Rybak choc at ta3.sk
Mon Oct 22 04:53:40 UTC 2007Vazene kolegyne a vazeni kolegovia,

agentura APVV (www.apvv.sk) vypisala nove vyzvy:

- verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v rámci
 programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier
 excelentnosti".
 Dátum vyhlásenia výzvy je 17. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 17. 12.
 2007.

- verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v
 rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským
 prostredím".
 Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 17. 12.
 2007.

- výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v programe Podpora
 ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy.
 Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 30. 11.
 2007.

Prijemnu pracu a pripadne aplikovanie praje

Jano Rybak

TL, 22/10/2007
More information about the astroCS mailing list