[astroCS] Jak dlouho bude trvat interglacial

Jan Hollan jhollan at amper.ped.muni.cz
Wed Mar 16 18:31:48 UTC 2005


Jen zmínka o okrajové aplikaci astronomie, která je nicméně relevantnější
pro nejbližší tisíciletí než mnohé jiné. Jde o nové práce o startování
glaciálů, které jsou zřejmě plně ,,klasicky astronomické`` (Milankovićova
teorie se stále lépe potvrzuje).

Dnes se k tomu na http://realclimate.org objevil příspěvek Davida Archera
How long will global warming last? Shrnuje současné znalosti o výdrži CO2
v ovzduší v horizontu statisíců let a jejím jednom nepochybném důsledku.

Odkaz č. 10 pak podrobně ukazuje, jak velice daleko je do
možného zalednění. Do plně současného kontextu tak může uvést ty, kteří
již dříve viděli můj příspěvek na stejné téma z roku 2000, viz např. česky
 http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/html.format/doba_led.html

Neznám významnější ukázku, proč by měli i neastronomové tušit, co je to
náklon rotační osy Země, excentricita trajektorie a datum průchodu
perihelem či odsluním.

krásné jaro přeje
 jh

More information about the astroCS mailing list