[astroCS] znecisteni tmy: vysledky vyzkumu

Jan Hollan jhollan at amper.ped.muni.cz
Wed Mar 31 15:04:52 UTC 2004


Vážené hvězdářky a hvězdáři,

stavem nočního prostředí a jeho důsledky se zabýval grant, jehož rozsáhlé
výsledky, mnohé světově unikátní, jsou k dispozici ze stránky
   http://recetox.muni.cz/noc,
         je tam toho věru moc.

Výběr z nich je obsažen v textu
   http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/news04.pdf,
 ten taky obsahuje komentář k českému legislativnímu vývoji za poslední
zhruba rok a zmínky o významných publikacích.

Stránky http://svetlo.astro.cz jsem mírně aktualizoval, aby to též
zmiňovaly (já vím, pořád to není nic moc...).

zdraví jeník hollan

More information about the astroCS mailing list