[astroCS] Leonidy2002

Vladimir Karlovsky astrokar at hl.isk.sk
Wed Nov 27 12:37:30 UTC 2002


Dobrý deň!
Krátka správa o pozorovaní Leoníd v Hlohovci
19.11.2002 s dvomi snímkami meteorov je na 
adrese:
http://www.portcoeli.sk/
pod položkou Leonidy2002 alebo priamo na:
http://www.portcoeli.sk/leo/leo.html

         Vladimír Karlovský

Vladimir Karlovsky
phone:++421337301828
fax:++421337422855
e-mail:vladokarlovsky at hotmail.com
     astrokar at hl.isk.sk
URL:http://www.portcoeli.sk/


     


More information about the astroCS mailing list