•  
EnglishEnglish

Názov: Dynamika CO+ komy kométy 29P/Schwassmann–Wachmann 1
Autori: O. Ivanova
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Kométa-centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1 bola pozorovaná v emisnej čiare CO+ a v kontinuu počas rokov 2007-2009 so 6 metrovým teleskopom SAO RAS. Rozdelenia prachu a iónov CO+ v kome nie sú podobné, ale menia sa v závislosti od úrovne aktivity kométy. Ióny CO+ sú smerom k jadru viac koncentrované ako prachové kontinuum. Určená bola stĺpcová hustota CO+ a tiež bola odhadnutá produkcia tohto iónu. Ukázali sme, že vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach (väčších než 5 au) je ionizácia v dôsledku impaktov častíc slnečného vetra hlavným ionizačným mechanizmom.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 486, 4, 5614-5620.


Dátum a čas: 3.7. 2022 13:57:11 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!