•  
EnglishEnglish

Názov: T Tauri stars in the SuperWASP and NSVS surveys
Autori: Ľ. Hambálek, M. Vaňko
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Preskúmali sme vlastnú a dostupnú fotometriu pre 22 hviezd typu T Tauri z oblasti Taurus-Auriga, ktoré v literatúre nemali známe parametre, alebo bol v ich určení veľký rozpor. Analyzovali sme 18 rokov meraní a pridali sme aj dostupnú fotometriu z družice Kepler. Pomocou zmien jasnosti spôsobenej hviezdnymi škvrnami sme dokázali určiť alebo spresniť rýchlosť rotácie vybraných hviezd, čo je dôležitý parameter pre modely mladých hviezd a vznikajúcich planetárnych systémov. Určili sme absolútne parametre hviezd a preskúmali ich evolučné štádium, t.j. vek, pred dosadnutím na hlavnú postupnosť. Pomocou waveletovej analýzy sme vypracovali postup a pokúsili sa rozhodnúť, ktoré pozorované periódy zodpovedajú skutočnej rotačnej perióde hviezdy pokrytej mnohými škvrnitými oblasťami. Podrobnejšie sme sa venovali známej hviezde V410 Tauri a zistili sme dlhodobé zmeny jasnosti a amplitúdy svetelnej krivky na úrovni približne 15 alebo 30 rokov, ktoré sme prirovnali k magnetickému cyklu Slnka.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 483, 1642-1654 (2019)


Dátum a čas: 3.7. 2022 13:20:00 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!