•  
EnglishEnglish

Názov: Dlhotrvajúca nad-kritická svietivosť klasickej novy V339 Del so silnou emisiou prachu
Autori: A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Klasická nova V339 Delphini sa zrodila 14. augusta r. 2013 (= vek novy 0) ako výsledok explozívnej termonukleárnej reakcie na povrchu bieleho trpaslíka (BT) po akumulácii kritického množstva hmoty od svojho súputníka v sústave dvojhviezdy. Bola to veľmi jasná nova, dobre viditeľná volným okom počas jej maxima. Následne bolo získané značné množstvo pozorovaní od gamma lúčov až po rádiovú oblasť spektra, ktoré vyústili do množstva excelentných štúdií expertmi z celého sveta. V tejto práci, použitím vlastnej metódy multifrekvenčného modelovania spektra novy, sme zjistili nové prekvapivé výsledky: (i) Vo veku novy 35 dní bola fotosféra BT sploštená v polárnych oblastiach a pomalý rovníkovo koncentrovaný odtok hmoty obsahoval prachové zrná. (ii) V období 35 až 72 dní sa výrazne spomalil odtok hmoty z novy. (iii) Vo veku 100 dní, koexistencia silnej prachovej emisie a veľmi svietivého horúceho BT potvrdila prítomnosť diskovej formácie okolo BT, v ktorej prach môže zotrvať po dlhý čas. (iv) Naše modelovanie odhalilo výrazne nad-kritickú svietivosť horiaceho BT, trvajúcu minimálne počas prvých 100 dní života novy. Toto zjistenie predstavuje novú výzvu pre teoretické modelovanie javu novy.
Referencia: The Astrophysical Journal, 878:28 (18pp), 2019 June 10


Dátum a čas: 3.7. 2022 13:50:30 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!