•  
EnglishEnglish

Názov: Druhý východ všeobecnej teórie relativity v astrofyzike. Zrušenie jedného postulátu a riešenia pre relativistické kompaktné objekty bez maximálnej hmotnosti a s energetickým obsahom väčším ako je implikovaný ich gravitáciou
Autori: L. Neslušan
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Bolo poukázané na to, že všeobecná teória relativity poskytuje oveľa viac riešení pre opis kompaktných objektov, akými sú napríklad neutrónové hviezdy, než sa prijíma v súčasnej astrofyzike. Dôvodom obmedzenia je postulát požadujúci rozloženie hmoty v objekte kvalitatívne rovnaké ako v rámci Newtonovej fyziky, t.j. od povrchu až do stredu objektu. V skutočnosti neexistuje nijaký fyzikálny dôvod pre zavedenie takéhoto postulátu. Ukázali sme, že ak postulát zrušíme, môžeme modelovať stabilné, fyzikálne prijateľné kompaktné objekty ľubovoľne vysokej hmotnosti. Vonkajší povrch týchto objektov je vždy situovaný nad príslušným horizontom udalostí. Série numerických modelov naznačujú, že objekt by sa mohol zmrštiť do alebo pod horizont udalostí len v limite jeho nekonečnej hmotnosti. Ďalej, gravitačné zrýchlenie nie je lineárne závislé od hmotnosti objektu, ale môže byť až o niekoľko rádov menšie, ako pri uvažovaní lineárnej závislosti. Nájdená koncepcia môže byť fundamentálnou v astrofyzike kompaktných objektov, aj tých super hmotných v stredoch galaxií a kvazarov.
Referencia: Modern Physics Letter A, Vol. 34, id. 1950255-356, 24 pp. (2019)


Dátum a čas: 3.7. 2022 14:19:48 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!