•  
EnglishEnglish

Názov: Analýza svetelnej krivky KOI 2700b: druhá extrasolárna planéta s kvázi-kometárnym chvostom
Autori: Z. Garai
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Exoplanéta KOI 2700b bola objavená nedávno ako druhá planéta s predpokladaným kvázi-kometárnym prachovým chvostom. Jej svetelná krivka je zjavne asymetrická a podobá sa na svetelnú krivku prvej exoplanéty takéhoto charakteru, KIC 12557548b. Prostredníctvom modelovania svetelnej krivky exoplanéty KOI 2700b sme potvrdili scenár rozpadávajúcej sa planéty. Odvodili sme aj niektoré charakteristiky planéty a jej prachového chvosta: určili sme sklon dráhy planéty voči rovine oblohy, hornú hranicu polomeru planéty, rýchlosť straty hmoty a zistili sme, že hustota prachového materiálu vo chvoste klesá so vzdialenosťou od planéty pomalšie než v prípade KIC 12557548b. Obežnú periódu planéty sme spresnili na základe všetkých dostupných pozorovaní družice Kepler. Dlhodobú zmenu obežnej periódy planéty KOI 2700b sme nenašli, čo je v súlade s teóriou katastrofického rozpadávania sa planetárnych telies.
Referencia: Astronomy & Astrophysics, 611, A63 (2018)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:18:10 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!