•  
EnglishEnglish

Názov: Spektrálne charakteristiky rušivého (difúzneho) svetla v blízkosti astronomických observatórií
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Každé pozemské astronomické pozorovanie je ovplyvnené difúznym (rušivým) svetlom oblohy, ktoré však nemá konštantnú úroveň ale významne sa mení so smerom pozorovania, atmosferickými podmienkami, vlastnosťami okolitého prostredia a tiež s vlnovou dĺžkou, na ktorej je meranie realizované. Spektrálne charakteristiky rušivého svetla sú dôležité predovšetkým v astrofotometrii a pri spracovaní meraní získaných úzkopásmovými filtrami. Vrámci medzinárodnej spolupráce sa nám podarila preukázať závislosť intenzity rušivého svetla na priestorovom rozložení a type pozemných svetelných zdrojov. Špeciálne bol analyzovaný vplyv vysokotlakových sodíkových svietidiel na spektrálnu žiaru oblohy pri uvážení premenlivej koncentrácie znečistujúcich prímesí v atmosfére. Poznatky tohoto typu majú význam pri analýze a korekcii experimentálnych dát, čo napr. umožňuje správne interpretovať tradičné fotometrické merania. Teoretický model bol použitý v numerickej simulácii difúzneho svetla v okolí dvoch slovenských observatórií. Bolo ukázané, že priestorové rozloženie svietidiel ovplyvňuje úroveň šumu v spektre pozorovaných astronomických objektov a to v prípade, že observatórium leží v tesnej blízkosti väčšieho mesta (napr. Vartovka pri Banskej Bystrici).
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 403, 2105-2110 (2010); Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 409, 1203-1212 (2010)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:12:20 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!