•  
EnglishEnglish

Názov: Masívne svetlom-indukované výtrysky prachových častíc z povrchu (pre-)planetezimál
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Erupcie malých čiastočiek vyvolané ožiarením prachovej vrstvy boli v laboratórnych podmienkach pozorované len nedávno. Tieto pozorovania vyvolali diskusiu o možných astrofyzikálnych dôsledkoch tohoto javu, napr. svetlom-indukovanej deštrukcii planetezimál. V našej práci sme teoreticky vysvetlili tento efekt a ukázali, za akých podmienok k nemu dochádza. Princíp tohoto javu možno objasniť nasledovne: elektromagnetické žiarenie prenikajúce prachovou vrstvou spôsobuje jej postupné nahrievanie. Následné podpovrchové zmeny teploty vedú k zmenám v energetickej bilancii prachovej vrstvy a to z dôvodu radiačného ochladzovania a konvekcie. Spoločným účinkom týchto efektov je časovo premenlivý a na hĺbke závislý teplotný gradient. V tých prípadoch, kedy teplota nekulminuje na povrchu ale v určitej hĺbke pod povrchom prachovej vrstvy, dochádza k masívnemu uvolňovaniu častíc do voľného priestoru (Knudsenov kompresor). Tento efekt môže zohrávať významnú úlohu napr. na Marse, pretože atmosferický tlak na jeho povrchu je len niekoľko milibarov. Prachové erupcie vyvolané zmenami v intenzite ožiarenia sú ešte významnejšie pre (pre-)planetezimály, u ktorých možno z dlhodobého hľadiska hovoriť až o deštruktívnych účinkoch.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 404, 1512-1518 (2010)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:43:32 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!