•  
SlovenskySlovensky

Title: Meteoroid-stream complex originating from comet 2P/Encke
Authors: D. Tomko, L. Neslusan
Image & caption: Please click on image thumbnail to get more info:
Thumbnail
Description: Pre päť prechodov perihéliom kométy 2P/Encke v minulosti, sme modelovali prúd meteoroidov asociovaný s touto kométou. Každý náš model zodpovedá časti prúdu, ktorý je charakterizovaný časom namodelovania, hodnotou určujúcou veľkosť Poynting-Robertsonovu sily a obsahuje 10000 častíc, ktoré boli ejekované z jadra kométy v čase prechodu perihéliom. Sledovanie dynamického vývoja častíc sa prevádzalo numerickou integráciou. Na konci integrácie sme vyselektovali tie častice, ktoré sú dostatočne blízko Zemi a môžu potenciálne vytvárať meteorický roj. Následne sme porovnali stredné charakteristiky nami predpovedaných teoretických rojov s charakteristikami realnych rojov, nachádzajúcich sa v piatich databázach (jednej fotografickej, troch video a jednej rádiovej databazy). Nami namodelovaní prúdy meteoroidov sa priblížia k Zemi vo forme niekolkých filamentov, s radiantom vytvárajúcim štyri tzv. hlavné oblasti ekliptických rojov. Tieto oblasti sú situované symetricky s ohľadom na pohyb zemského apexu. Zistilo sa, že roje z meteorickej databázy IAU-MDC uvedené pod označením #2, #17, #156, #173, #215, #485, #624, #626, #628, #629, #632, #634, #635, #636 a #726 sú dynamický príbuzné s kométou 2P/Encke. Okrem týchto rojov sme v použitých databázach našli päť nových rojov, súvisiacich s kométou 2P/Encke.
Reference: Astronomy & Astrophysics, Volume 623, id.A13, 24 pp. (2019)
HTML Creator: Marian Jakubik

Date and Time: 8.8. 2022 01:15:32 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!