Súhrnná správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR

s cenami od 1 000 do 10 000 EUR bez DPH (tovary a služby) a od 1 000 do 20 000 EUR bez DPH (stavebné práce), v zmysle § 102 ods. 4) zákona o verejnom obstarávaní

 • 2018
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2017
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2016
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2015
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2014
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2013
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2012
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2011
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrokDátum a čas: 15.8. 2022 05:13:34 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!