Observatóriá EnglishEnglish

Observatórium Stará Lesná

IMAGE: Observatórium Skalnaté Pleso Pri hlavnej budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach sa nachádzajú tri pozorovacie pavilóny: dve budovy s 5m kupolou (G1 a G2) a špeciálna budova horizontálneho slnečného spektrografu.

V pavilónoch G1 a G2 sú umiestnené 60cm ďalekohľady typu Cassegrain so svetelnosťou f/12,5 vyrobené firmou Carl Zeiss Jena určené pre fotometriu a spektroskopiu hviezd. Svetlo z ohniska ďalekohľadu v G1 je privádzané optickým vláknom do stredne-disperzného ešeletového spektrografu v suteréne budovy, ktorý umožňuje študovať atmosféry hviezd, merať ich radiálnu a rotačnú rýchlosť, ale aj detegovať exoplanéty. Druhý 60cm ďalekohľad (G2) je vybavený citlivou CCD kamerou vybavenou širokopásmovými a špeciálnymi interferečnými filtrami na presné meranie jasnosti hviezd.

Na pozorovanie slnečného povrchu slúži 50cm horizontálny slnečný ďalekohľad s vysokodisperzným spektrografom (f=35 m) vyrobený firmou Carl Zeiss Jena. Prístroj je dnes používaný hlavne pre astronomické praktiká študentov univerzít a na testy astronomických post-fokálnych zariadení a optiky.

Nasledujúce obrázky ilustrujú Observatórium Stará Lesná a jeho pozorovacie prístroje.

IMAGE: Pointačná jednotka ešeletového 
         spektrografu
Pointačná jednotka ešeletového spektrografu umiestnená v primárnom ohnisku 60cm ďalekohľadu v G1.
IMAGE: Kalibračná jednotka
Kalibračná jednotka (ThAr katódová lampa a spojité zdroje svetla) v pracovni G1.
IMAGE: Ešeletový spektrograf
Ešeletový spektrograf v suteréne pavilónu G1. Svetlo je privádzané optickým vláknom z pointačnej jednotky a spektrá sú zaznamenávané citlivou CCD kamerou.

Súradnice: dĺžka: 20° 17' 28" Východ, šírka: 49° 09' 10" Sever, nadmorská výška: 810 metrov n.m.Dátum a čas: 1.6. 2023 16:44:26 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!