Oznámenie o otváraní ponúk

Predmet zákazky zverejnené vo VVO informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 dátum otvárania predmetnej časti ponuky dátum zverejnenia informácie
Objektív koronografu a poľné šošovky 10530-WYT, 126/2013, 29.06.2013 otváranie časti ponúk označených ako Ostatné 23.07.2013 23.07.2013
Objektív koronografu a poľné šošovky 10530-WYT, 126/2013, 29.06.2013 otváranie časti ponúk označených ako Kritériá 04.09.2013 04.09.2013
Výpočtová a zabezpečovacia technika 19264-WYT, 236/2013, 03.12.2013 otváranie časti ponúk označených ako Ostatné 20.12.2013 17.12.2013
Výpočtová a zabezpečovacia technika 19264-WYT, 236/2013, 03.12.2013 otváranie časti ponúk označených ako Kritériá 28.02.2014 27.02.2014Dátum a čas: 15.8. 2022 06:23:02 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!