•  

Vstup na pracovisko Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej a observatóriá na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte pre médiá a verejnosť.
povoľujú funkcia e-mail telefón / mobil
Mgr. Peter Gömöry, PhD. riaditeľ
Astronomického ústavu SAV
gomoryta3.sk 052 7879182
Mgr. Marián Jakubík, PhD. zástupca riaditeľa
Astronomického ústavu SAV
mjakubik@ta3.sk 052 7879199


Exkurzie pre školy na pracovisko Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej
povoľuje funkcia e-mail telefón / mobil
Mgr. Martin Vaňko, PhD. vedecký tajomník
Astronomického ústavu SAV
vanko@ta3.sk 052 7879169


Popularizáciu v uvedených oblastiach uskutočňujú nasledovní pracovníci:
oblasť pracovník / funkcia e-mail telefón / mobil
Slnko
aktivita, erupcie, slnečno-zemské vzťahy, kozmické počasie
RNDr. Aleš Kučera CSc.
kucera@ta3.sk 052 7879157
Slnečná aktivita
slnečný cyklus, erupcie, koróna, pozemské a družicové slnečné observatóriá
RNDr. Ján Rybák, CSc.
choc@ta3.sk 052 7879156(71)
Zatmenia Slnka
expedície AsÚ SAV na ich pozorovanie
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. vrusin@ta3.sk 052 7879164
Zatmenia Slnka a Mesiaca
zákryty hviezd Mesiacom a telesami slnečnej sústavy,
prechod Venuše cez slnečný disk v roku 2012
Mgr. Július Koza, PhD. koza@ta3.sk 052 7879166
Medziplanetárna hmota
meteoroidy, bolidy, meteory, meteorické roje, kométy, asteroidy, meteority
doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
astrsven@ta3.sk 052 7879142
Meteority
klasifikácia, chemické zloženie, nálezy meteoritov na Slovensku
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. astropor@savba.sk 052 7879189
Planéty slnečnej sústavy
planéty a ich mesiace, sondy k telesám slnečnej sústavy
Mgr. Marek Husárik, PhD. husarik@ta3.sk 052 7879161
Vznik a vývoj slnečnej sústavy
kozmogónia, Oortov oblak
RNDr. Luboš Neslušan, CSc. neslusan@ta3.sk 052 7879154
Mgr. Marián Jakubík, PhD. jakubik@ta3.sk 052 7879199
Čas, kalendár
názory na koniec sveta v r. 2012
RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc. neslusan@ta3.sk 052 7879154
Stelárna astronómia
hviezdy, vývoj hviezd a ich záverečné štádiá (biele trpaslíky, neutrónové hviezdy, čierne diery), dvojhviezdy a viacnásobné sústavy, novy a supernovy
RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
chochol@ta3.sk 052 7879127
Extrasolárne planéty RNDr. Ján Budaj, CSc. budaj@ta3.sk 052 7879147
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. pribulla@ta3.sk 052 7879135
Astrobiológia
možnosti života vo vesmíre
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. pribulla@ta3.sk 052 7879135


V prípade, že informácie, ktoré požadujete, nespadajú do uvedených oblastí, prípadne pozorovaný jav nedokážete kategorizovať
kontaktujte funkcia e-mail telefón / mobil
Mgr. Martin Vaňko, PhD. vedecký tajomník
Astronomického ústavu SAV
vanko@ta3.sk 052 7879169Dátum a čas: 15.8. 2022 06:53:33 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!