Výskum EnglishEnglish

Elektrotechnický inžinier Observatória Lomnický štít Astronomického ústavu SAV

 • Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, vypisuje výberové konanie na pozíciu

  Elektroinžinier pre vývoj a údržbu zariadení pre pozorovania Slnka

  Požadujeme:
  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa: inžinier elektrotechnik - zameranie na číslicovú techniku (hardvér, softvér)
  • znalosť anglického jazyka
  • ovládanie operačných systémov Windows a linux
  • programátorské schopnosti a skúsenosti
  • kreativita pre návrh a vývoj slaboprúdových el. zariadení

  Vítané:
  • skúsenosti s jazykom C++
  • skúsenosti s programovacím prostredím LabVIEW
  • prax v odbore

  Poznámky:
  • práca v hlavnej budove AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici a na odlúčenom vysokohorskom pracovisku Observatória Lomnický štít

  Prihlášky so životopisom a zoznamom elektrotechnických a programátorských projektov, na ktorých ste doteraz pracovali, zašlite do 21. marca 2018 (vrátane) na poštovú adresu:
  Astronomický ústav SAV
  P.O. Box 18
  05960 Tatranská Lomnica
  

V Tatranskej Lomnici, 21. februára 2018

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 25.2. 2018 14:20:11 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!